Termíny a prihlasovanie postupových súťaží v oblasti umeleckého slova Hollého pamätník

HP-2022-Titul-obr-WEB

Tešíme sa na postupové kolá Hollého pamätníka, ktorý je súčasťou 68. Hviezdoslavovho Kubína. Prinášame Vám program, ktorého zmena je stále vyhradená. Veríme však, že sa nám ho podarí uskutočniť v celom rozsahu, naživo a v zdraví.

Propozície Hollého pamätníka 2022