Svetový deň pletenia a háčkovania na verejnosti

IMG_7944-scaled-1

 

Trnavské osvetové stredisko pozýva na tvorivé stretnutie pri príležitosti 

Svetového  dňa pletenia a háčkovania na verejnosti

Od roku 2005 je vždy druhá júnová sobota venovaná Svetovému dňu pletenia a háčkovania na verejnosti. Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v minulom roku po prvý krát organizovalo tvorivé stretnutie pri tejto príležitosti. Po prvom úspešnom ročníku sme sa rozhodli opäť zapojiť do aktivít súvisiacich so Svetovým dňom pletenia a háčkovania na verejnosti. 

Dňa 10. júna 2023 pozývame všetkých, ktorí sa venujú kreatívnej činnosti akou je pletenie a háčkovanie, do dvora Domu hudby Mikuláša Schneidra Trnavského, stráviť sobotu príjemne a tvorivo. Bude to neformálne tvorivé stretnutie. Záujemkyne a záujemcovia môžu prísť počas dňa v akúkoľvek hodinu medzi 10,00 h a 18,00 h. Účastníci si prinesú svoje rozpracované diela, potreby na háčkovanie a pletenie, ale môžu si priniesť aj hotové vlastnoručne vytvorené originály. Vítaní sú všetci, pokročilí, začiatočníci aj diváci. 

Ručné pletenie v súčasnosti zažíva jemnú renesanciu – ručná práca ako taká je celkovo „in“ a pletené výrobky sú žiadaným módnym artiklom. Chceme i touto formou zvýšiť záujem o háčkovanie a pletenie, dať možnosť k vzájomnému vymieňaniu skúseností, navzájom sa motivovať, inšpirovať, potešiť a podporiť. Sprievodným podujatím bude kolektívna výstava pletenej a háčkovanej tvorby „Iba očká a stĺpiky“, ktorá bude nainštalovaná vo výstavnej sieni Trnavského osvetového strediska.

V prípade záujmu  je potrebné účasť potvrdiť u organizátora do 3. júna 2023 telefonicky, osobne, alebo e-mailom.

Kontakty: Mgr. Milada Kotlebová, tel: 0903 412 119 

e-mail: kotlebova.milada@zupa-tt.sk

Ladislava Šimková, tel: 0905 531 707

e-mail: osveta.tt@zupa-tt.sk

Mgr. Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko