Svetový deň boja proti AIDS: Prevencia je najdôležitejšia

AIDS-red-ribbon

Prvý december je Svetovým dňom boja proti chorobe AIDS. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými týmto ochorením. Na Slovensku prebieha 15. ročník tejto osvetovej kampane. Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie šírenia HIV a AIDS je prevencia.

Červená stužka upozorňuje na niekoľko problémov. Predovšetkým poukazuje na prevenciu. Vyzýva mladých ľudí, aby viedli zdravý životný štýl. V sexuálnej oblasti je  najväčšou hrozbou promiskuita. Ďalšou oblasťou je prevencia látkových a nelátkových závislostí, kde je ďalšia hrozba nákazy.

V celosvetovom meradle je aj veľa maloletých obetí AIDS/ HIV, predovšetkým v rozvojových krajinách – detí nakazených HIV prenosom z matky na dieťa. Tu  nastupuje nenahraditeľná pomoc humanitárnych organizácií, ktoré poskytujú týmto deťom, ktoré sa skoro stávajú sirotami, lieky, ubytovanie, jedlo, vzdelanie a zastávajú ich ľudskú dôstojnosť.

S problematikou AIDS/ HIV sa nevyhnutne spája organizovaný zločin obchodovania s ľuďmi. Preto kampaň Červená stužka poukazuje aj na prevenciu a vzdelávanie aj v tejto oblasti. 

Trnavské osvetové stredisko realizovalo po minulé roky prednášky s diskusiami na stredných školách v Trnavskom kraji s cieľom osvety a prevencie ochorenia AIDS u mladých. Teraz sú z dôvodu epidemiologickej situácie tieto aktivity znemožnené.