Spomienka na operného speváka Desidera Zádora

DZ pozvanka

 

Slávny rodák z Hornej Krupej – operný spevák Desider Zádor

Obec Horná Krupá si v sobotu 25. marca 2023 pripomenie svojho významného rodáka, operného speváka Desidera Zádora. Práve v Hornej Krupej sa 8. marca 1873 narodil rodičom  Leopoldovi Zeislerovi a Regine Grünfeld  ako David Zeisler, ktorý bol najmladším z piatich detí. V roku 1915 si zmenil meno na Desider Zádor. V mladosti žil istý čas v Bratislave, pôvodne študoval medicínu a na umeleckú dráhu ho nasmeroval dirigent Arthur Nikisch. Po hudobných štúdiách debutoval v roku 1898 ako Gróf Almaviva v Mozartovej Figarovej svadbe, v dnešnom ukrajinskom meste Černovice. Neskôr pôsobil v Mestskom divadle v nemeckom Elberfelde, tiež ako sólista  Nového nemeckého divadla, v súčasnosti Štátna opera v Prahe. O jeho výnimočnom talente a umeleckom majstrovstve svedčí dvadsaťsedem rolí stvárnených v Prahe hneď počas prvej sezóny. Jeho tmavo zafarbený basbarytón dosahoval veľké výrazové kontrasty a hlasovú objemnosť. Bol veľmi muzikálny a rýchlo sa učil nové role. V kritikách mal veľmi priaznivé ohlasy, vyzdvihovali jeho inteligentný prednes, techniku spevu a kovový hlas.  Jeho umelecká kariéra viedla prestížnymi scénami Európy, v Londýne, Berlíne, Mníchove, Miláne, Paríži, Bruseli, Zürichu, Viedni, Budapešti i Prahe. Istý čas pôsobil aj ako riaditeľ budapeštianskej opery, v tejto pozícií vynikal svojou presvedčivou srdečnosťou k personálu. Je pozoruhodné, že napriek nie veľkému dostatku materiálov o pôsobení tohto výnimočného umelca, sú zachované aj nahrávky, v ktorých môžeme počuť spevácky prejav Desidera Zádora. Asi najznámejšou a najdôležitejšou nahrávkou je nahrávka z marca a apríla roku 1908 z Berlína, z obdobia pôsobenia Desidera Zádora v Komickej opere v Berlíne. Je to nahrávka celej opery Gounodovho Fausta a Margaréty v nemeckom jazyku. Veľkou zaujímavosťou na tejto nahrávke je postava Margaréty, ktorú spieva slávna česká legenda Ema Destinnová, ktorá bola častou speváckou partnerkou Desidera Zádora v čase jej berlínskeho angažmánu. Desider Zádor zomrel 24. apríla 1931 v Berlíne.

Osobnosti Desidera Zádora, sa na podnet profesorky Evy Blahovej, začal venovať sólista opery Slovenského národného divadla Daniel Čapkovič. Keďže so Zádorom ho spája nielen bydlisko, ale aj povolanie, jeho osobné zanietenie ku skúmaniu života a umeleckej kariéry Desidera Zádora je pochopiteľné. Vďaka spolupráci s obcou Horná Krupá, Židovskou náboženskou obcou v Bratislave, Trnavským osvetovým strediskom a finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja, sa 25. marca 2023 o 14,00 hod v kultúrnom dome v Hornej Krupej, uskutoční spomienková slávnosť k príležitosti 150. výročia narodenia Desidera Zádora. V programe okrem iného odznejú hudobné čísla v podaní Daniela Čapkoviča, Marianny Sajko, s klavírnym sprievodom Branka Ladiča. Dramaturg Opery Slovenského národného divadla, Jozef Červenka, v prezentácii ,,Kto bol Desider Zádor“, priblíži život a umeleckú kariéru slávneho basbarytonistu. Vrcholom podujatia bude odhalenie pamätnej tabule Desidera Zádora na budove kultúrneho domu majstrom Petrom Dvorským, spoločne s autorom diela výtvarníkom Petrom Valachom. Týmto slávnostným aktom sa meno, osobnosť a pamiatka Desidera Zádora vráti späť do jeho rodnej obce a bude tak pripomienkou budúcim generáciám, že história a minulosť neustále tvorí aj budúcnosť.

Veronika Behúlová, oddelenie záujmovej umeleckej činnosti, Trnavské osvetové stredisko

 

Fotogaléria z podujatia