Šanca pre filmárov: CINEAMA 2021

kam3

Trnavské osvetové stredisko vyhlasuje XXV. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021. Projekcia súťažných filmov autorov rôznych vekových skupín a žánrov ( animovaný film, hraný film, dokumentárny film, publicistika, experiment, videoklip, minútový film) bude v kine CINEMAX ARENA v Trnave na Kollárovej ul. 20 a je plánovaná na 23. 6. 2021 v zmysle pandemických opatrení proti COVID – 19. Autori môžu prezentovať svoje filmy na verejnosti. Súčasťou podujatia je rozborový seminár s odbornou porotou. Bližšie informácie na www.osvetatt.sk. Uzávierka súťaže je 26. 5. 2021.

Do súťaže sa môžete prihlásiť na https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/admin, videonávod na prihlásenie sa do súťaže nájdete na https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg

Kontakt: Mgr. Emília Szegényová, 0902/144 598, 0910/523 709, szegenyova.emilia@zupa-tt.sk

Propozície CINEAMA 2021

CINEAMA 2021 – XXV. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Dňa 23. 6. 2021 sme zrealizovali v kine CINEMAX ARENA v Trnave XXV. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021. Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia bolo NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM v Bratislave. Hlavným partnerom podujatia a podujatie z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA. Každoročne CINEAMA je sviatkom filmu, autori získavajú od divákov odozvu na svoje filmy, čo je pre ich tvorbu veľmi dôležité. Súťaž má veľa verných fanúšikov, ktorí so záujmom sledujú nové práce našich autorov. Mnohí autori radi prezentujú svoje práce verejnosti v krásnom a príjemnom prostredí kina CINEMAX ARENA v Trnave. Vo filmovej projekcii sme tento rok predstavili najnovšiu tvorbu autorov z Trnavského kraja. Filmy hodnotila porota, ktorá pracovala v zložení predseda poroty: Mgr. Dušan Blahút PhD. Alien štúdio Bratislava a pedagóg na FMK Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, členovia poroty: Mgr. art. Dušan Bustin scenárista zo Súkromnej školy dizajnu, oddelenie filmu Bratislava, nominant Národného osvetového centra, Mgr. art. Lukáš Šafář kameraman zo Súkromnej školy dizajnu, oddelenie filmu Bratislava. Podujatie moderovala pani Silvia Soldánová herečka Divadla Jána Palárika v Trnave. Porota hodnotila 23 filmov rôznych žánrov ( hraný film, videoklip, publicistika, dokument, experimentálny film ) a vekových skupín autorov ( I. skupina – do 16 rokov, II. skupina – od 16 do 21 rokov, III. skupina – nad 21 rokov ). Tento rok sa do súťaže zapojili autori z regiónov Galanta, Dunajská Streda, Senica a Trnava. Po zaujímavej projekcii filmov, autorom boli odovzdané vecné ceny, diplomy a čestné uznania. Autori sa po vyhodnotení zúčastnili rozborového seminára s odbornými lektormi – členmi odbornej poroty, ktorí hodnotili jednotlivé filmové diela. Poradili autorom ako odstrániť nedostatky jednotlivých filmov, odpovedali na ich otázky, zdôraznili najdôležitejšie zásady tvorby filmu. Účasť na projekcii bola v rámci možností veľmi dobrá. Kino sa nesmelo podľa aktuálnych predpisov na zamedzenie šírenia pandémie COVID – 19 zaplniť divákmi len na 50 %. O projekciu aj o rozborový seminár prejavili filmoví fanúšikovia záujem a zúčastnili sa v rámci možností v počte 125 divákov. 

Mgr. Emília Szegényová, oddelenie záujmovej umeleckej činnosti 

Výsledková listina CINEAMA 2021

XXV. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby – Trnavský kraj

Skupina  I.

Kategória: hraný film:

LUSKNUTIE  (Čestné uznanie)   

Autori : Miroslav Štefík, Matej Nosál, Matej Takáč, Juraj Ferenčík – ZUŠ Cífer

STRACH (diplom a cena) 

Autori : Rebeka Kovačócyová, Laura Pestún, Rebeka Kukuková – ZUŠ Cífer

Kategória: experiment a videoklip: 

KAŽDODENNÝ BOJ ( Diplom a cena ) 

Autor: Michal Grutka – ZUŠ Cífer

MASKA (diplom a cena)

Autori: Nina Hrčková, Martin Barczay, Daniela Mihaličková – ZUŠ Cífer

Môj film (diplom a cena)

Autor: Katarína Čmaradová – ZUŠ Senica

Skupina II.

Kategória: experiment a videoklip

Nadýchni sa (diplom a cena)

Autor: Zuzana Hurbaničová – ZUŠ Senica

Skupina III.

Kategória: hraný film

VIDEOTAPE (diplom a cena)

Autori: Michal Kačka, Karolína Vanková – Trnava

Kategória: dokumentárny film

Život fotografky (diplom a cena)

Autor: Zdenka Hamarová  – Senica

Vlad ( čestné uznanie)

Autor: Karol Bodó – Dunajská Streda

Kategória: experiment a videoklip

Rarecase – Dirty Calendar ( Short film) –  (diplom a cena)

Autor: Michal Miklovič – Trnava

Zrkadlo (diplom a cena)

Autor: Michal Kačka – Trnava

Amade Chateau BRoll (diplom a cena)

Autor: Dávid Csiba – Dunajská Streda

Na odporučenie poroty do celoslovenskej súťaže postupujú filmy:

Skupina II.

Kategória: dokumentárny film a publicistika

Sobotište – Autor: Lucia Poláková – Senica

Túžba v srdci – DESIRE IN THE HEART – autor: Beáta Alexandra Želtvayová  Trnava

Kategória : experiment a videoklip

Posledná cesta – Autor: Pavlína Praskačová – ZUŠ Senica

Skupina III.

Kategória: dokumentárny film – Odlievanie do bronzu – Autor: Miroslav Šimek – Galanta