KreaTiviTa 2021: Reminiscencie Trnavskej palety

JAR

KreaTiviTa 2021: Reminiscencie Trnavskej palety

Kolektívna výstava výtvarných diel autorov z trnavského regiónu

15. 3. – 31. 5. 2021, Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Úradom Trnavského samosprávneho kraja  zorganizovalo a sprístupnilo v priestoroch úradu TTSK dňa 15. 3. 2021  kolektívnu výstavu výtvarných diel „Reminiscencie Trnavskej palety“. Na výstave sa prezentuje 28 autorov z trnavského regiónu. Výstava je súčasťou projektu „KreaTiviTa 2021“, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia. 

Výstavnú kolekciu tvorí 59 výtvarných diel. Tematicky dominuje krajinomaľba. Sú to realistické, vecné dokumenty, ale aj obrazy krajinárskych nálad, farebných impresií a expresie. Diela dokumentujú citlivý vzťah autorov ku krajine a ich úctu a pokoru k tejto veľkej a večnej téme umenia. Prírodnou inšpiráciou sú aj kvetinové zátišia, niekedy popisnejšie, inokedy viac tvarovo štylizované. Vo forme a výraze prevláda realistická maľba. Voľnejší maliarsky rukopis nájdeme v náročnejších figurálnych kompozíciách, v obrazoch symbolických a meditatívnych. Z techník je najviac zastúpená maľba olejom a akrylom. 

Výtvarné diela môžu vidieť návštevníci webovej stránky Trnavského osvetového strediska a zamestnanci úradu TTSK do 31. 5. 2021.

Milada Kotlebová