Regionálne kolo Hollého pamätníka – výsledky, hodnotiaca správa

HP vsetci na sirku

VÝSLEDKY

Regionálne kolo Hollého pamätník 12. 4. 2022

Účasť: 10 recitátorov

Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave

Odborná porota pracovala v zložení: predsedníčka poroty: Ing. Janka Pelešová, Mgr. art. Roman Féder a Mgr. art. Petra Sabová

IV. kategória poézia:

Počet súťažiacich: 5

1.miesto/priamy postup: Barbora Rožnayová, ZUŠ M. Schneidera Trnavského Trnava

2.miesto/návrh na postup: Sofia Michalčíková, SZUŠ Gaudia Trnava

2.miesto/návrh na postup: Karin Kohútová, ZUŠ M. Schneidera Trnavského Trnava

IV. kategória próza:

Počet súťažiacich: 5

1.miesto/priamy postup: Filip Vysoký, Gymnázium J. Hollého Trnava

2.miesto: Katarína Kolníková, Gymnázium J. Hollého Trnava

3.miesto: Lukáš Malý, ZUŠ M. Schneidera Trnavského Trnava