Prevencia fajčenia, alkoholu a drog

prevencia-nahlad

Trnavské osvetové stredisko, v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave, uskutočnilo dňa 21.6.2024 prednášky na témy: fajčenie, alkohol, drogy. Podujatie sa konalo na Strednej odbornej škole v Rakoviciach.

Hlavnou témou bolo upozornenie študentov na riziká konzumácie alkoholu a drog a poskytnutie komplexných informácií o negatívnych dôsledkoch fajčenia.

Cieľom prednášky bolo pôsobiť na mládež preventívne – zmeniť ich postoj k fajčeniu, konzumácii alkoholických nápojov a užívaniu drog a iných návykových látok.