Prevencia fajčenia a správny životný štýl

prednaska-nahlad

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Centrom voľného času DÚHA Hlohovec, uskutočnili dňa 11.10.2023 na ZŠ Podzámska v Hlohovci prednášky zamerané na zdravý životný štýl a prevenciu fajčenia.

Prednáška bola vedená formou projekcie a besedy kde bolo hlavným cieľom motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu správnym  stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity.

Žiakom druhého stupňa boli poskytnuté komplexné informácie o negatívnych dôsledkoch fajčenia, aké sú riziká aktívneho a pasívneho fajčenia a oboznámili sa s ďalšími škodlivými výrobkami.