Trnavská paleta 2022

TP vernis

Trnavská paleta 2022

53. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnych výtvarníkov 

okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec

10. 2. – 28. 3. 2022

Západoslovenské múzeum v Trnave

Trnavské osvetové stredisko je garantom 53. ročníka regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavská paleta. Priebeh podujatia, ktoré završuje výstava výtvarných diel, zabezpečuje v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave. Vyše polstoročná história podujatia, ktoré je svojim zameraním na neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v regióne jedinečné, dodáva oceneniam váhu a prestíž. Aj tento ročník Trnavskej palety predstaví výber toho najlepšieho z aktuálnej amatérskej výtvarnej scény z regiónu. Súťažná výstava je každoročne vrcholným podujatím výtvarného snaženia pre približne päťdesiat neprofesionálnych výtvarníkov reprezentujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. Pre vystavujúcich autorov je Trnavská paleta nielen súťažou, ale najmä príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných výtvarníkov, stretnutie s verejnosťou a odbornou porotou, ktorej pôsobenie spočíva i v odovzdávaní skúseností a odbornej kritike. Výstavný súbor prác pokrýva takmer všetky výtvarné žánre od maľby po priestorovú tvorbu. V téme prevláda krajina, portrét, zátišie, ale sú zastúpené i figuratívne kompozície, či meditatívne obrazy, od realistického po abstraktné spracovanie diel. Pre rok 2022 vyhlásilo Národné osvetové centrum v Bratislave ako odborný garant súťaže nepovinné témy: Krajina a Pamäť. Autori sú v zmysle propozícií celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum rozdelení do troch vekových skupín a každá veková skupina je rozdelená do kategórií podľa výtvarnej techniky. Výtvarné diela hodnotí odborná porota pozostávajúca z výtvarných pedagógov, alebo odborníkov z výtvarnej oblasti. V tomto roku bol predsedom poroty doc. Milan Rašla, akad. maliar z Bratislavy, členovia poroty: Mgr. Peter Babka, výtvarník a umelecký fotograf a Bystrík Vančo výtvarník – ilustrátor, ktorí hodnotili 186 výtvarných diel od 45 autorov a navrhli 12 cien bez určenia poradia v rôznych kategóriách a 14 čestných uznaní. 

Na výstave sa stretávame s autormi, ktorí sa mnohé roky pravidelne zúčastňujú Trnavskej palety a ich  práce už získali ocenenia v krajských a celoslovenských kolách súťaže Výtvarné spektrum. Je zaujímavé sledovať cestu tvorivého hľadania súťažiacich autorov, pokroky a odhodlanie, ktoré ich posúvajú dopredu, radosť z tvorby vychádzajúcej z ich autentických skúseností, sebavyjadrovania sa. Vystavené práce predstavujú vyvrcholenie viacročnej práce autorov, štúdium, hľadanie námetu, výrazu, zvládnutie techniky a materiálu. 

Verejnou prezentáciou súťažných prác organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko a Západoslovenské múzeum v Trnave zvyšujú záujem širokej verejnosti o umeleckú tvorbu a napomáhajú kultivovaniu životného štýlu spoluobčanov. 

Mgr. Milada Kotlebová , Trnavské osvetové stredisko

 

Fotogaléria z vernisáže

 

Ocenenia v 53. ročníku Trnavskej palety 2020

 

I. SKUPINA – autori vo veku od 15 do 25 rokov

A. kategória: maľba

Čestné uznanie

Marianna Pozdechová, Trnava • za súbor malieb: Mrňouskovia“

B. kategória: kresba a grafika

Cena

Soňa Kloknerová, Trnava • za kresbu „Si na ťahu!“

II. SKUPINA – autori vo veku nad 25 rokov

A.kategória: maľba

8 cien bez určenia poradia

Natália Augustínová, Ružindol • za súbor akvarelov

Jozefína Bíliková, Trnava • za akvarely „Samotár“ a „Lesné víly“

Marianna Bubánová, Trnava • za maľby „Kvety I.,II. a „Ryby a iné stvory I.,II.“

Milan Čech, Trnava • za súbor olejomalieb „Vtedy na jarmoku“, „Krajina môjho detstva“, „Trojička v zimnom šate“ a „Do kostola“

Juraj Klepáč, Trnava • za olejomaľby „Trnava trochu inak I.,IV.,V.“

Emília Krivosudská, Križovany nad Dudváhom • za maľby „Zima v Križovanoch I. – V.“

Rudolf Rypák, Piešťany • za súbor olejomalieb

Jozef Šoltés, Piešťany • za súbor olejomalieb „Hudobné nástroje I. – IV.“

Čestné uznania

Jaroslav Áč, Majcichov • za súbor olejomalieb

Ivana Hrušková, Bojničky • za súbor malieb „Štyri elementy ženy“

Melánia Karczová, Trnava • za olejomaľby „Kde bolo, tam bolo“ a „Ďaleké svitanie“

Ľubomír Novanský, Trnava • za olejomaľby „Stratený svet – Telgárt“ a „Stratený svet – krajina“

Rudolf Pavelský, Chtelnica • za súbor malieb

Veronika Sekerová, Trnava • za akvarel „Pamätná krajina“, „Zahryzni sa“ a „Klebetnice“

Marek Škvarka, Horné Orešany • za olejomaľbu „Západ v Malých Karpatoch“

Irena Valašeková, Trnava • za maľbu „Krajina – pohľad z okna I.“ 

Silvia Vargová, Horné Dubové • za súbor olejomalieb

Mária Vrtochová, Zavar • za súbor akvarelov

B. kategória: kresba a grafika

Cena

Norbert Rakús, Trnava • za perokresby „Bazilika sv. Mikuláša I.,II.“

Čestné uznanie

Zuzana Lieskovská, Trnava • za súbor kresieb „Drapéria I. – III.“

C. kategória: priestorová tvorba

Cena

Marcel Málik, Malženice • za busty „Zuzka“, „S úsmevom“ a „Kristína“

Čestné uznanie

Margita Knapová, Piešťany • za kolekciu umeleckých šperkov

III. SKUPINA – bez rozlíšenia veku autorov

D. kategória: insitná tvorba

Cena

Ján Lukačovič, Chtelnica • za súbor drevených plastík „Vinári I. – VI.“, „Vinohradník“ a „Pútnička“

E. kategória: digitálna tvorba

Čestné uznanie

Natália Augustínová, Ružindol • za digitálnu maľbu „Začítaná“

 

 

Výsledková listina 

Názov podujatia: Trnavská paleta 2022

Termín zasadnutia odbornej poroty: 19. 1. 2022

Účasť súťažiacich: 45 autorov

Počet hodnotených súťažných prác: 186 výtvarných diel

Odborná porota

Predseda poroty

doc. Milan Rašla, akad. maliar, Bratislava

Členovia poroty

Mgr. Peter Babka, výtvarník a umelecký fotograf

Bystrík Vančo, výtvarník – ilustrátor

Tajomníčka

Mgr. Milada Kotlebová, odborná pracovníčka TOS

Ocenenia

  • I. SKUPINA – autori vo veku od 15 do 25 rokov

A.kategória: maľba

Čestné uznanie

Marianna Pozdechová, Trnava • za súbor malieb: Mrňouskovia“

B. kategória: kresba a grafika

Cena

Soňa Kloknerová, Trnava • za kresbu „Si na ťahu!“

  • II. SKUPINA – autori vo veku nad 25 rokov

A.kategória: maľba

8 cien bez určenia poradia

Natália Augustínová, Ružindolza súbor akvarelov

Jozefína Bíliková, Trnavaza akvarely „Samotár“ a „Lesné víly“

Marianna Bubánová, Trnava • za maľby „Kvety I.,II. a „Ryby a iné stvory I.,II.“

Milan Čech, Trnava • za súbor olejomalieb „Vtedy na jarmoku“, „Krajina môjho detstva“, „Trojička v zimnom šate“ a „Do kostola“

Juraj Klepáč, Trnava • za olejomaľby „Trnava trochu inak I.,IV.,V.“

Emília Krivosudská, Križovany nad Dudváhom • za maľby „Zima v Križovanoch I. – V.“

Rudolf Rypák, Piešťany • za súbor olejomalieb

Jozef Šoltés, Piešťany • za súbor olejomalieb „Hudobné nástroje I. – IV.“

Čestné uznania

Jaroslav Áč, Majcichovza súbor olejomalieb

Ivana Hrušková, Bojničky • za súbor malieb „Štyri elementy ženy“

Melánia Karczová, Trnava • za olejomaľby „Kde bolo, tam bolo“ a „Ďaleké svitanie“

Ľubomír Novanský, Trnava • za olejomaľby „Stratený svet – Telgárt“ a „Stratený svet – krajina“

Rudolf Pavelský, Chtelnica • za súbor malieb

Veronika Sekerová, Trnava • za akvarel „Pamätná krajina“, „Zahryzni sa“ a „Klebetnice“

Marek Škvarka, Horné Orešany • za olejomaľbu „Západ v Malých Karpatoch“

Irena Valašeková, Trnava • za maľbu „Krajina – pohľad z okna I.“ 

Silvia Vargová, Horné Dubové • za súbor olejomalieb

Mária Vrtochová, Zavar • za súbor akvarelov

B. kategória: kresba a grafika

Cena

Norbert Rakús, Trnava • za perokresby „Bazilika sv. Mikuláša I.,II.“

Čestné uznanie

Zuzana Lieskovská, Trnava • za súbor kresieb „Drapéria I. – III.“

C. kategória: priestorová tvorba

Cena

Marcel Málik, Malženice • za busty „Zuzka“, „S úsmevom“ a „Kristína“

Čestné uznania

Margita Knapová, Piešťany • za kolekciu umeleckých šperkov

  • III. SKUPINA – bez rozlíšenia veku autorov

D. kategória: insitná tvorba

Cena

Ján Lukačovič, Chtelnica • za súbor drevených plastík „Vinári I. – VI.“, „Vinohradník“ a „Pútnička“

E. kategória: digitálna tvorba

Čestné uznanie

Natália Augustínová, Ružindol • za digitálnu maľbu „Začítaná“

Katalóg k výstave Trnavská paleta 2022

 

Zoznam autorov a výtvarných diel

Trnavská paleta 2022

  • I. SKUPINA  (autori  vo veku od 15 do 25 rokov)

Kategória: A. maľba

Marianna Pozdechová, Trnava • Mãríte, Bombus, Gliemezis, Spãre, Taurinš zo súboru: Mrňouskovia

Kategória: B. kresba a grafika

Soňa Kloknerová, Trnava • Si na ťahu!

  • II. SKUPINA  (autori vo veku od 25 do 60 rokov)

Kategória: A. maľba

Natália Augustínová, Ružindol • Nádej vo fľaši, Kamaráti, Nevydarené sušienky, Klub čitateľov

Jaroslav Áč, Majcichov • Spomienka sochára, Zabudnutá, Pamiatka na Zaježovo, Dievča v červenom, Tatranská jeseň

Anna Barošová, Dolné Lovčice • Liptovská Mara, Bodkované aristokratky, Hľadanie, Ruže

Ján Bena, Trnava • Chalúpka na výslní

Miroslav Benian, Trnava • Jarná kytica, Cesta do neznáma, Záhorie, Bez názvu

Jozefína Bíliková, Trnava • Samotár, Lesné víly

Marianna Bubánová, Trnava • Pani lesa, Kvety I.,II., Ryby a iné stvory I.,II.

Kristína Cmerová, Trnava • Šum, Stráňava, Sĺňava

Milan Čech, Trnava • Vtedy na jarmoku, Krajina môjho detstva, Trojička v zimnom šate, Do kostola

Zdenka Čobrdová-Londáková, Suchá nad Parnou • Harmónia dvoch sŕdc

Ivana Hrušková, Bojničky • Zlatá krajina, Žena – Oheň, Žena – Voda, Žena – Vzduch, Žena – Zem

Antónia Idunková, Trnava • Kytica I.,II.

Daniela Kačmarová – Máliková, Zvončín • Zima na Dobrej Vode, Návrat do minulosti – Bučany, Zasnežená Jeruzalemská, Návrat do minulosti – Zvončín 

Melánia Karczová, Trnava • Kde bolo, tam bolo; Ďaleké svitanie

Juraj Klepáč, Trnava • Trnava trochu inak I. – V.

Emília Krivosudská, Križovany nad Dudváhom • Zima v Križovanoch I. – V.

Zuzana Lieskovská, Trnava • Letný sen

Beatrica Móricová, Trnava • Kytica, Maky, Krajinka

Ľubomír Novanský, Trnava • Pamätníky času – Dražovce, Pamätníky času – Kopčany, Pamätníky času – Horné Valy, Stratený svet – Telgárt, Stratený svet – krajina

Rudolf Pavelský, Chtelnica • Cesta pod mlynom, Cesta k sv. Rochu, Považie, Na rybách, Dedo s vnukom

Norbert Rakús, Trnava • Sobotný trh

Marcela Rábarová, Bíňovce • Červená motorka, Červené maky

Zlatka Roy Sloboda, Trnava • Pleso, Zore, Pamätám, Bystrina, Časopriestor

Marianna Ručkayová, Piešťany • Kvety, Večer

Rudolf Rypák, Piešťany • Na kraji zasneženej čistiny, Jesenný tanec briez, Románsky kostolík sv. Kozmu a sv. Damiána v Kšinnej, Zákutie piešťanských kúpeľov, Brezy v mrazivom ráne

Veronika Sekerová, Trnava • Zahryzni sa, Pamätná krajina, Medveď Jurko z lesa, Klebetnice

Jana Silberhornová, Suchá nad Parnou • Ženskosť, Luna, Pangea

Alena Slanicayová, Trnava • Jeseň v Trnave, Farebný juh, Dve na prechádzke

Anna Sokolovičová, Trnava • Vo vlnách života, Obzor, V divočine

Silvia Susková, Majcichov • Smaragd

Adriana Šimanská, Trnava • Tanečnica, Zlaté ruže, Dievča

Marek Škvarka, Horné Orešany • Miesto, kde zastal čas; Západ v Malých Karpatoch

Jozef Šoltés, Piešťany • Hudobné nástroje I. – IV., Bez názvu

Zuzana Špirková, Trnava • Malý Dunaj, Vresový koberec v Anglicku 

Irena Valašeková, Trnava • Krajina – pohľad z okna I.,II.  

Silvia Vargová, Horné Dubové • Slávičia pieseň, Slávik a ruža, Poseidonov dar, Poseidonové vlny a vlnky, Eonine slzy

Henrieta Vavrek, Smolenice • Zlatá papuľa

Mária Vrtochová, Zavar • Múzeum v Trnave, Skanzen v Zuberci I., Skanzen v Zuberci II. – Kostolík sv. Alžbety, Zima v Hronskej Dúbrave, Prechádzka na Tomášovský výhľad – Slovenský raj

Kategória: B. kresba a grafika

Zuzana Lieskovská, Trnava • Drapéria I. – III., Dáma v rukaviciach podľa T. Lempickej

Norbert Rakús, Trnava • Bazilika sv. Mikuláša I.,II.

Kategória: C. priestorová tvorba

Martin Baďura, Leopoldov • Čičmanský domček, Chalúpka – jar, leto, jeseň, zima I. – IV.

Margita Knapová, Piešťany • Náhrdelník + náušnice, Brošňa I.,II., Prívesok I.,II.

Peter Krajčovič, Trnava • Sv. Florián, Odmena pre Salome, Zrodenie národa Haida, Maska Haida

Marcel Málik, Špačince • Kristína, Zuzka, S úsmevom, Blahoslavená Zdenka

Veronika Sekerová, Trnava • VSTUP IBA S RÚŽkom

  • III. SKUPINA  (autori  bez rozlíšenia veku)

D. kategória: insitná tvorba

Ján Lukačovič, Chtelnica • Vinári I. – VI., Vinohradník, Pútnička

E. kategória: digitálna tvorba

Natália Augustínová, Ružindol • Začítaná

  • Nesúťažne vystavujúci autori

Natália Augustínová, Ružindol • Syrár, Bylinkový kúpeľ, Podmorské čítanie, Tanec v daždi, Upratovací deň, Líščia jar

Marianna Bubánová, Trnava • Ryby a iné stvory III. – V.

Albín Časár, Trakovice • Krajina I.,II., Kytica, Dievča v kroji

Emília Krivosudská, Križovany nad Dudváhom • Zima v Križovanoch VI.,VII.

Ján Lukačovič, Chtelnica • Žena s dieťaťom I. – III., Matka s deťmi

Ľubomír Novanský, Trnava • Banská Štiavnica, Jeruzalemská, Dáma v klobúku, Portrét

Silvia Vargová, Horné Dubové • V hlbinách

Mária Vrtochová, Zavar • Dominanty Trnavy, Zadný pohľad na Katedrálu sv. Jána Krstiteľa

Video z regionálnej súťažnej výstavy Trnavského osvetového strediska Trnavská paleta 2022 v Západoslovenskom múzeu v Trnave.