Krajské kolo Cineama 2023

filmar1

 

Výsledková listina Cineama 2023

XXVII. ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho filmu –  15. 6. 2023  kino CINEMAX ARENA Trnava

Skupina  I. veková skupina

Kategória: hraný film: 

ŠUPA – krajské ocenenie 

Autori : Laura Pestún, Filip Flek, Victoria Fornicola Ohrablo, Michal Grutka, Nina Hrčková

 – ZUŠ Cífer

Kategória: experiment a videoklip: 

Posledný ťah pešiaka – krajské ocenenie 

Autori : Matej Takáč, Matej Nosál, Michal Roziak, Juraj Ferenčík – ZUŠ Cífer

Kategória: animovaný film:

Náš zrýchlený svet – krajské ocenenie

Autori: Mandák Marcell, Veronika Valocsay, Kosztra Balázs – Dunajská Streda

II. veková skupina 

Kategória: dokumentárny film a publicistika :

Brezofské pamiatky – krajské ocenenie  

Autori: Šimon Lichanec, Beáta Kleinová, Lívia Klúčovská, Simona Masárová, Tibor Kubovčík, Markus Karabčík, Marko Mičian, Lukáš Glos – SPŠE Piešťany

Kúpeľný ostrov – krajské ocenenie  

Autori: Šimon Lichanec, Beáta Kleinová, Lívia Klúčovská, Simona Masárová, Tibor Kubovčík, Markus Karabčík, Marko Mičian, Lukáš Glos – SPŠE Piešťany

Kategória: experiment a videoklip

Nagy Gergely Inšpirácia – krajské ocenenie

Autor: Gergely Nagy – Dunajská Streda

Milky dreams  – krajské ocenenie

Autori: Natália Holoďáková, Natália Svatá, Zuzana Hurbaničová – ZUŠ Senica

III. veková skupina 

Kategória: hraný film:

Spátečka – krajské ocenenie

Autor: Michal Kačka – Trnava (Martin)

Poľovačka – krajské ocenenie

Autor: Michal Kačka – Trnava (Martin)

Zbohom – krajské ocenenie

Máté Gerhát a Levente Németh – Veľký Meder, Veľké Blahovo

Päť dôvodov prečo by sme sa nemali zamilovať

Autori: Dávid Csiba a Mark Tóth – Dunajská Streda

Kategória: experiment a videoklip

DIFFRACTION – krajské ocenenie

Autori: Dávid Csiba a Mark Tóth – Dunajská Streda

CINEAMA 2023 – 27. ročník krajského kola 31. ročníka celoštátnej súťaže 

a prehliadky amatérskej filmovej tvorby

Dňa 15. 6. 2023 sme zrealizovali v kine CINEMAX ARENA v Trnave 27. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2023. Hlavným partnerom a odborným garantom podujatia bolo NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM v Bratislave, ktoré podujatie aj financovalo. Podujatie spolufinancovalo Trnavské osvetové stredisko a  Galantské osvetové stredisko. Každoročne na CINEAME v projekcii predstavujeme divákom nové filmy. Autori získavajú od divákov spätnú väzbu na svoje filmy, čo je motiváciou pre ich ďalšiu tvorbu. Mnohí autori radi prezentujú svoje práce verejnosti v príjemnom prostredí kina CINEMAX ARENA v Trnave. Vo filmovej projekcii sme tento rok predstavili najnovšiu tvorbu autorov z Trnavského kraja. Filmy hodnotila porota, ktorá pracovala v zložení predseda poroty: Mgr. Dušan Blahút PhD., členovia poroty: Mgr. art. Dušan Bustin, nominant Národného osvetového centra, Mgr. art. Lukáš Šafář. Podujatie moderovala pani Stanislava Borisová. V projekcii mohli diváci vidieť tvorbu autorov rôznych vekových skupín z Trnavského kraja. Porota hodnotila 20 filmov rôznych žánrových kategórií (animovaný film, hraný film, dokumentárny film a publicistika, experiment a videoklip). Autori boli zaradení do vekových skupín (I. skupina – do 16 rokov, II. skupina – od 16 do 21 rokov, III. skupina – nad 21 rokov). Tento rok sa do súťaže zapojili autori z regiónov Piešťany, Dunajská Streda, Senica a Trnava. Po projekcii filmov boli autorom odovzdané krajské ocenenia a vecné ceny. Autori sa po vyhodnotení zúčastnili obľúbeného rozborového seminára s odbornými lektormi – členmi odbornej poroty, ktorí hodnotili jednotlivé filmové diela. Rozborový seminár priamo v kine s odbornými lektormi prináša pre autorov dôležité informácie a rady, ako vybrať námet a ako riešiť filmové a technické spracovanie autorského diela. Lektori poradili autorom ako odstrániť nedostatky v jednotlivých filmoch, odpovedali na ich otázky, zdôraznili najdôležitejšie zásady tvorby filmu, ako vyjadrovať svoje myšlienky filmovou rečou. O projekciu filmov a o rozborový seminár prejavili filmoví fanúšikovia záujem a zúčastnili sa v počte 150. 

Mgr. Emília Szegényová, oddelenie ZUČ – film, video, audio