Výsledky Cineama 2022

kino 4

Pozvánka

Pozývame vás na 26. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby Cineama 2022, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 2. júna 2022 v kine Cinemax Arena v Trnave o 9. 15 h. 

Odborní lektori: Mgr. Dušan Blahút, PhD., Mgr. art. Dušan Bustin, Mgr. art. Lukáš Šafář. Moderuje Stanislava Borisová.

CINEAMA 2022 – XXVI. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Dňa 2. 6. 2022 sme zrealizovali v kine CINEMAX ARENA v Trnave XXVI. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2022. Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia bolo NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM v Bratislave. Hlavným partnerom podujatia a podujatie z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA. Každoročne CINEAMA je premiérou nových filmov, autori získavajú od divákov spätnú väzbu na svoje filmy, čo je pre ich tvorbu veľmi dôležité. Mnohí autori radi prezentujú svoje práce verejnosti v príjemnom prostredí kina CINEMAX ARENA v Trnave. Vo filmovej projekcii sme tento rok predstavili najnovšiu tvorbu autorov z Trnavského kraja. Filmy hodnotila porota, ktorá pracovala v zložení predseda poroty: Mgr. Dušan Blahút PhD. Alien štúdio Bratislava a pedagóg na FMK Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, členovia poroty: Mgr. art. Dušan Bustin scenárista zo Súkromnej školy dizajnu, oddelenie filmu Bratislava, nominant Národného osvetového centra, Mgr. art. Lukáš Šafář kameraman zo Súkromnej školy dizajnu, z oddelenia filmovej tvorby Bratislava. Podujatie moderovala pani Stanislava Borisová z Gymnázia Angely Merici v Trnave. Porota hodnotila 25 filmov rôznych žánrov (hraný film, videoklip, publicistika, dokument, experimentálny film) a vekových skupín autorov (I. skupina – do 16 rokov, II. skupina – od 16 do 21 rokov, III. skupina – nad 21 rokov). Tento rok sa do súťaže zapojili autori z regiónov Piešťany, Galanta, Dunajská Streda, Senica a Trnava. Tento rok sa prvýkrát do súťaže zapojili aj noví autori zo SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch. Po projekcii filmov boli autorom odovzdané vecné ceny, diplomy a čestné uznania. Autori sa po vyhodnotení zúčastnili rozborového seminára s odbornými lektormi – členmi odbornej poroty, ktorí hodnotili jednotlivé filmové diela. Rozborový seminár priamo v kine s odbornými lektormi prináša pre autorov dôležité informácie a rady pre amatérskych filmárov ako vybrať námet a ako riešiť filmové a technické spracovanie autorského diela. Poradili autorom ako odstrániť nedostatky v jednotlivých filmoch, odpovedali na ich otázky, zdôraznili najdôležitejšie zásady tvorby filmu. O projekciu filmov a o rozborový seminár prejavili filmoví fanúšikovia záujem a zúčastnili sa v počte 198. 

Mgr. Emília Szegényová, oddelenie ZUČ – film, video, audio

Výsledková listina CINEAMA 2022

XXVI. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby – Trnavský kraj 2.6.2022  kino CINEMAX ARENA Trnava

Skupina  I.

Kategória: animovaný film: 

DOMOV (Čestné uznanie) 

Autori : Victoria Fornicola Ohrablo, Laura Pestún, Nikolas Hrdlička, Martin Horník

  ZUŠ Cífer

ITEM STORY (Diplom a cena) 

Autori : Samuel Bagar, Daniel Pavlíček, Michal Teplica, Jakub Piškula – Czuš sv. Gorazda Vrbové

Kategória: experiment a videoklip: 

nePRIATELIA (Diplom a cena) 

Autori : Nina Hrčková, Martin Barczay, Tomáš Cák – ZUŠ Cífer

Skupina II. 

Kategória: hraný film:

Zmierenie  (Čestné uznanie)  

Autori: Natália Holoďáková, Milota Mikulová – Senica

Kategória: experiment a videoklip:

SVET HRÁ HRU  (Diplom a cena)  

Autori: Milota Mikulová, Natália Svatá, Pavlína Praskačová, Natália Holoďáková, Katarína Čmaradová, Zuzana Hurbaničová, Jonáš Roman, Emília  Hurbaničová – Senica

PROCES (Čestné uznanie)  

Autori: Katarína Čmaradová, Natália Svatá – Senica

NA DOSAH  (Čestné uznanie)  

Autori: Milota Mikulová, Natália Holoďáková – Senica

MEMORY Of/ my/ body  (Diplom a cenu)  

Autori: Pavlína Praskačová, Zuzana Hurbaničová – Senica

DUNAJSKÁ STREDA TRAILER  (Čestné uznanie)  

Autor: Gergely Nagy – Dunajská Streda

Kategória: dokumentárny film a publicistika :

Deň otvorených dverí na našej škole  (Diplom a cena)  

Autori: Róbert Fulier, Viktória Jurčová, Emma Kohútová, Adam Janiga, Patrik Bútora, Patrik Orosz, Dominik Pavlík – Piešťany

Volám sa Vlad  (Čestné uznanie)  

Autori: Róbert Fulier, Viktória Jurčová, Emma Kohútová, Adam Janiga, Patrik Bútora, Patrik Orosz, Dominik Pavlík – Piešťany

Skupina III. 

Kategória: dokumentárny film:

POMOC UKRAJINCOM  (Čestné uznanie)  

Autor: Michal Lipovský – Trnava

Aby sme sa mali dobre  (Diplom a cena)  

Autor: Zdenka Hamarová – Senica

Kategória: Hraný film:

Vinco ( Diplom a cena )

Autori: Rastislav Kupšo, Michal Kačka – Trnava

Feels Like Sleepwalking (Čestné uznanie)

Autor: Dávid Csiba – Dunajská Streda

Dobrá novina, ščastná hodzina (Čestné uznanie)

Autor: Veronika Chrvalová – Piešťany

Dievča na zavolanie (Diplom a cena)

AutorI: Rastislav Kupšo, Viktória Revajová – Trnava