Odišiel PhDr. Róland Osvald…

4DSC_0045

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí významnej  osobnosti kultúrno-osvetovej činnosti PhDr. Rólanda Osvalda.

Celý svoj život zasvätil kultúre a svojmu koníčku športu. Bol absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1963 sa stal riaditeľom Okresného osvetového strediska a celých nasledujúcich dvadsaťdeväť rokov pôsobenia vo funkcii rozvíjal kultúrno-osvetovú činnosť v bývalom Trnavskom okrese. Obce okresu mal v malíčku. Táto činnosť nebola ľahká: „Boli sme začínajúcimi lastovičkami, lebo s organizáciou kultúry na dedinách nebola skúsenosť“.

V júli 2020 prijal pán Osvald naše pozvanie na otvorenie nových priestorov Trnavského osvetového strediska, napriek tomu, že jeho zdravotný stav nebol práve najlepší.

V spoločnosti bývalých kolegýň  si zaspomínal na činnosť, ktorú sme spoločne rozvíjali, na zážitky veselé i smutné. Bol prísnym, ale spravodlivým riaditeľom. Svoju prácu vykonával vždy zodpovedne, ale vnášal do nej i pre neho typický humor. Stál pri kreovaní miestnej kultúry v obciach, vzniklo 36 miestnych kultúrnych stredísk, ktoré dostalo osvetové stredisko do vienka, či už po metodickej ale i  organizačnej stránke. Začalo sa s databázou zoskupení zo všetkých oblastí záujmovej umeleckej činnosti, ktoré potom vystupovali v programoch, osvetového strediska. Snažil sa o zabezpečenie ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva.  Bol zakladateľom folklórnych slávností,  ktoré sa tešia svojej existencii dodnes,  Slávností spevu hudby a tanca Červeník, ktoré vznikli pri príležitosti storočnice domácej dychovky i Folklórnych slávností v Krakovanoch.

Verešvárske slávnosti, ako sú domácimi nazývané Slávnosti spevu, hudby a tanca v Červeníku, navštevoval pravidelne, pokiaľ mu to zdravotný stav dovolil. Vždy sa riadil heslom „Všetko ide, ak je vôľa a zanietení ľudia“.

Odišiel človek, osobnosť, ktorá sa nezmazateľnou stopu vryla do histórie Trnavského osvetového strediska. Takmer tri desaťročia pomáhal vytvárať a formovať neprofesionálnu kultúru nášho regiónu. Práca, ktorú po sebe zanechal,  zostane navždy. Navždy v spomienkach, v ľuďoch, v Trnavskom osvetovom stredisku. 

Zomrel vo štvrtok 18. marca 2021 vo veku 80 rokov. 

Lúčime sa s úctou a vďakou, pán riaditeľ…

Česť jeho pamiatke!

Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka Trnavského osvetového strediska

Foto: Archív TOS