Obvodné kolo Hollého pamätníka Trnava vidiek – výsledky

0

 

VÝSLEDKY

Obvodné kolo Trnava vidiek Hollého pamätník 16. – 17. 3. 2022

Účasť: 47 recitátorov

Odborná porota pracovala v zložení: predsedníčka poroty: Mgr. Blanka Blesáková, členovia poroty: Mgr. Mária Jedľovská a Mgr. art. Roman Féder

1. ktg. poézia

1.Katarína Bielichová, ZŠ Majcichov, Ivana Ďuricová: Medveď v kaši

2.Filip Stúpala, ZŠ Zavar, V. Šefčík: Kostra

2.Michal Málek, ZŠ Križovany n/D, E. Čepčeková: Veľký kráľ a malá myš

3.Barbora Šišková, ZŠ Smolenice, František Rojček: Škriepky v učebnici matematiky

1. ktg. próza

1.Olívia Kučerová, ZŠ Majcichov, Jozef Pavlovič: Tri zlé princezné

2.Peter Milý, ZŠ Voderady, Jozef Mokoš: Prečo kohút naháňa sliepky

3.Matej Trnka, ZŠ Križovany n/D, J. Pavlovič: Bračekovia mravčekovia

3.Oliver Milučký, ZŠ Ružindol, D. Hevier: Pištoľník Pišta

2. ktg. poézia

1.Diana Vargová, ZŠ Križovany n/D, M. Rúfus: Zmúdrenie Janka Hraška

2.Barbora Števíková, ZŠ Zavar, V. Šefčík: Biela móda

2.Ema Hlavnová, ZŠ Brestovany, Valentín Šefčík: Pubertína Pehatá

3.Matúš Žalud, ZŠ Smolenice, Valentín Šefčík: Paparazzi

2. ktg. próza         

1.Chiara Žofčíková, ZŠ Suchá n/Parnou, Wilsonová Jacqueline: Polnoc

2.Oliver Ondrejíček, ZŠ Šúrovce, Francesca Simon: Grázlik Gabo a zúbková víla

3.Nina Krivosudská, ZŠ Križovany n/D, M. Ďuríčková: Majka Tárajková

3.Hana Hittrichová, ZŠ Hrnčiarovce n/P, L. Maud Montogomeryová: Anna zo zeleného domu

3. ktg. poézia

1.Terézia Trnková, ZŠ Križovany nad Dudváhom, M. Rúfus: Kytica jahôd

2.Hana Bunčeková, ZŠ Zavar, M. Rúfus: Pecko Sprostáčik

3. ktg. próza

1.Sára Adamcová, ZŠ Zavar, J. Šrámková: Biela stužka v tvojich vlasoch

2.Sofia Grófová, ZŠ J. Bohunice, Margita Ivančíková: Cesta do Pahomy

3.Lucia Klučárová, ZŠ Majcichov, O. Feldeková: V zime k nám nechodí cirkus

Hodnotiaca správa, Hollého pamätník – Obvodné kolo, Trnava videk

I., II., III. kategória poézie a prózy

16. a 17. 3. 2022,  Západoslovenské múzeum v Trnave

Mgr. Blanka Blesáková

Umelecká úroveň obvodného kola súťaže Hollého pamätník – vidiek bola vcelku dobrá. Zúčastnili sa jej recitátori z dvanástich vidieckych ZŠ. Pozorovateľná bola rozdielna úroveň prednesov v závislosti na príprave, metodike a motivácii žiakov k umeleckému prednesu. Najkvalitnejšími textami, dramaturgiami a prirodzeným prejavom s využitím  umeleckých prostriedkov a techniky prednesu sa prezentovali najmä recitátori zo základných škôl, v ktorých úspešne pracuje žiak pod vedením skúseného pedagóga, prípadne v dramatickom krúžku. 

Dištančné vyučovanie s obmedzením návštevy knižníc a krúžkovej činnosti vytvorilo deťom a pedagógom ťažšie podmienky na prípravu. Odzrkadlilo sa to v menšej originalite a objavnosti vybraných predlôh a funkčnosti použitia slovných a mimoslovných prostriedkov. Napriek tomu sme u ocenených recitátorov vysoko hodnotili aktuálny výklad recitovaného textu, schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora, tvorivú prácu s výrazovými prostriedkami a kontakt s poslucháčom. V súťaži sa objavili viaceré talenty, preto si ocenenia (2. a 3. miesto) odniesli viacerí recitátori (okrem slabšej účasti v III. kategórie poézie), ktorým sme vytvorili príležitosť získať skúsenosti a zabojovať v okresnom kole.

Pozitívne hodnotíme slušnú účasť recitátorov z vidieckych ZŠ napriek náročným podmienkam pri ich príprave a vysoký záujem súťažiacich a pedagógov o následný rozborový seminár. Okrem povzbudenia recitátorov pri zbavovaní sa chýb a zlozvykov v prednese, sme v seminári i individuálne kládli dôraz na výber textov, ktorý by negatívne neovplyvnil schopnosti a umiestnenie recitátora. Upriamili sme pozornosť na odporúčanú umeleckú literatúru a FB stránku Hviezdoslavov Kubín. Vďaka Trnavskému osvetovému stredisku, ktoré každoročne organizuje všetky kolá Hollého pamätníka na vysokej úrovni, čím umožňuje najlepším recitátorom prezentovať svoje umelecké schopnosti na celoštátnej súťažnej prehliadke Hviezdoslavov Kubín, kde recitátori Trnavského kraja získavajú cenné skúsenosti a umiestnenia.

Vypracovala predsedníčka odbornej poroty Mgr. Blanka Blesáková