Obvodné kolo Hollého pamätníka Trnava mesto – výsledky, hodnotiaca správa

2

VÝSLEDKY

Obvodné kolo Trnava mesto Hollého pamätník 9. – 10. 3. 2022

Účasť: 50 recitátorov

Odborná porota pracovala v zložení: predseda: Mgr. art. Roman Féder, členky: Mgr. Mária Jedľovská, doc. Barbora Kováčová, PhD., a Mgr. art. Petra Sabová 

1. ktg. poézia

1.Alica Kompanová, ZŠ K. Mahra, K. Bendová: Trubačská rozprávka

2.Tomáš Rožnay, ZŠ Vančurová, M. Válek: Ako sa Kubo stratil

3.Melichar Lašček ZŠ Atómová, Jana Humeníková: Skúšobný let

1. ktg. próza

1.Tamara Vysudilová, ZŠ Atómová, D. Dragulová Faktorová: Ako zvonček dostal meno

2.Filip Ligač, ZŠ Spartakovská, Daniela Fischer: Filipove cestovateľské dobrodružstvá

3.Barbora Lošonská, ZŠ NSUT, A.S. Exupéry: Malý princ

2. ktg. poézia

1.Nika Kuchárková, ZŠ J. Bottu, Ľ. Feldek: Lietajúci dedko

2.Milica Vojtechová, ZŠ Vančurová, M. Rúfus: Kytička jahôd

2.Hana Stachová, ZŠ NSUT, M. Rufus: Plavčík a Vratko, čo osúšajú slzy sveta

3.Linda Kostová Mariothova, SZŠ BESST, Ľ. Podjavorinská: Klebetnice

3.Michal Nvota, ZUŠ M.SchneideraTrnavského, Jakub Nvota: Dištančná báseň

2. ktg. próza 

1.Dália Šaškovičová, ZŠ NSUT, D.Hevier: Kam chodia na zimu zmrzlinári

2.Daniela Elle Štricová, Gymn. A.Merici, Mária Hlušíková: Ružové listy

2.Nina Nosková, ZŠ Vančurová, R.Smatanová Sláviková: Hra na princeznú

3.Timotej Sekera, ZŠ Modranka, David Walliams: Edna Neposedná

3. ktg. poézia

1.Lenka Bučková, ZŠ J. Bottu, K. J. Erben: Svadobné košele

2.Mária Dudášová, Gymn. A.Merici., Ľ. Podjavorínska: Zlatá húska

2.Sofia Staníková, Gymn. A.Merici., Louisa Glucková: Marec

3.Laura Valentová, ZŠ Vančurová, M. Rázusová-Maartáková: Umenie života

3. ktg. próza

1.Esther Pilátová, ZŠ A.Merici., Ivan Sergejevič Turgenev: Starena

2.Hana Partelová, ZŠ Spartakovská, B. Nemcová: Babička

3.Ema Dananaiová, ZŠ NSUT, Zuzana Štelbanská: Cesta 

 

Hodnotiaca správa, Hollého pamätník – Obvodné kolo Trnava mesto  

I., II., III., kategória poézia a próza 

9. 3. – 10. 3. 2022, Západoslovenské múzeum v Trnave

Mgr. art. Roman Féder

Celková úroveň súťaže by sa dala zhodnotiť ako dobrá. Pretrvávajú  najmä v tretej kategórii nedostatky s výberom vhodného umeleckého textu. Príčin môže byť viacero , ale hlavnou je zrejme dištančné vyučovanie na školách. Pedagógovia , ktorí mali už v minulosti vypracovanú metodiku a umeleckú komunikáciu so svojimi žiakmi, dokázali pripraviť aj teraz texty na slušnej úrovni. Potešujúce je , že sa nám objavili v najnižšej kategórii aj nové talenty s potenciálnym rastom v budúcnosti, ak sa im bude odborne venovať pedagóg.

Výsledky súťaže odzrkadľujú jednak úroveň oboch dní , ale hlavne sú povzbudivým  impulzom pre ocenených, pracovať a zdokonaľovať svoj prednes  tak, aby v okresnom kole a následne možno v krajskom kole bol už na vysokej úrovni. Preto boli ocenené aj viaceré súťažné prednesy na druhom či treťom mieste. Dôležitým kritériom bola aj dramaturgia, ktorá je základným „stavebným“ materiálom pre kvalitný umelecký prejav. Snažili sme sa aj mladých recitátorov povzbudiť a to najmä v neúnavnej snahe hľadať texty a autorov, ktorí ponúkajú vo svojej tvorbe hodnotné predlohy s posolstvom a umeleckou kvalitou.

Pozitívum bola určite účasť a len málo nevhodných, respektíve slabších textov. Je to určite dobrá vizitka  Trnavského osvetového strediska, kde sa na súťažiach a stretnutiach s pedagógmi , pri rozboroch na seminároch kladie dôraz práve na túto stránku metodiky umeleckého prednesu. Boli vytvorené aj dostatočné podmienky na stretnutie sa súťažiacich s porotou a možnosť diskutovať o prednesoch, ako aj poskytnúť niekoľko cenných rád a doporučení, ktoré s cieľom usmerniť mladého začínajúceho recitátora, vytvárajú prísľub  účasti súťažiacich do ďalších ročníkov.  

Vypracoval: predseda odbornej poroty: Mgr. art. Roman Féder