OBJEDNÁVKY - 2020

Zverejnené
Typ
Číslo
Názov / Predmet
Suma
Zmluvná strana / Dodávateľ
Súbory

3.2.2020

OBJ

1/2020

Objednávka č. 1/2020

sťahovanie nábytku a zariadenia - obj. púodpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

700 €

Ľubomír Suchoň GOTRANS,
Poronda 60, 919 26 Zavar
IČO: 414344463

3.2.2020

OBJ

2/2020

Objednávka č. 2/2020

výroba zámkov a kľúčov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

500 €

Tibor Vrábel - SEZAM,
Paulínska 20, 917 00 Trnava
IČO: 33214760

3.2.2020

OBJ

3/2020

Objednávka č. 3/2020

teplovzdušný ventilátor a ohrievač - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

97.8 €

DUBAN AUDIO s.r.o.,
Sv. Martina 33, 919 35
Hrnčiarovce nad Parnou
IČO: 52120619

3.2.2020

OBJ

4/2020

Objednávka č. 4/2020

inštalácia signalizačného zariadenia, pripojenie výstupov, úprava software - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

700.8 €

Ľuboš Jambor,
Pažitná 44, 917 01 Trnava
IČO: 30711436

3.2.2020

OBJ

5/2020

Objendávka č. 5/2020

prenájom koncertných sál a miestností pre porotu - Krajské kolo Hollého pamätník 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

300 €

ZUŠ M.Schneidera Trnavského,
Štefánikova 2, 917 00 Trnava
IČO: 34000208

3.2.2020

OBJ

6/2020

Objednávka č. 6/2020

textilné tašky - ceny - Malá krajská scénická žatva 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

308.4 €

LUNAS, prev. Krakovany,
Školská 1051/1, Vrbové 922 03
IČO: 47040921

3.2.2020

OBJ

7/2020

Objednávka č. 7/2020

prednášky na edukačné podujatie - Sociálna prevencia - obj. podpísala Mgr.Anna Pekárová, riaditeľka TOS

400 €

PhDr. Barbora Kuchárová,PhD.,
Šancová 58, 811 05 Bratislava
IČO: 30792029

3.2.2020

OBJ

8/2020

Objednávka č. 8/2020

služby (ozvučenie, osvetlenie) - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

900 €

Mestské kultúrne centrum Hlohovec,
Nám.sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec
IČO: 00182877

3.2.2020

OBJ

9/2020

Objednávka č. 9/2020

ubytovanie s raňajkami pre členov odbornej poroty - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

240 €

Hotel Jeleň, Nám. sv. Michala 1,
920 01 Hlohovec
IČO: 47442646

3.2.2020

OBJ

10/2020

Objednávka č. 10/2020

grafický návrh a tlač plagátov a pozvánok - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

480 €

Váry s.r.o., Botanická 5685/7,
917 01 Trnava
IČO: 47517824

7.2.2020

OBJ

11/2020

Objednávka č. 11/2020

doprava divadelného súboru . Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

130 €

Jozef Hutár Autobusová doprava,
Kostolná 5063/10, 919 35
Hrnčiarovce nad Parnou
IČO: 33217432

7.2.2020

OBJ

12/2020

Objednávka č. 12/2020

dorpava divadla DISK - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

100 €

DUBAN AUDIO s.r.o.,
Trojičné námestie 9, Trnava
IČO: 52120619

7.2.2020

OBJ

13/2020

Objednávka č. 13/2020

doprava Divadla OCH Chtelnica - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

130 €

Vladimír VLKOVIČ,
Kočín 60, 922 04 Kočín-Lančár
IČO: 35239841

7.2.2020

OBJ

14/2020

Objednávka č. 14/2020

občerstvenie pre účinkujúcich - Malá krajská scénická žatva - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

184.8 €

PIERRE BAGUETTE,
Veľkoúľanská 208, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 36255220

7.2.2020

OBJ

15/2020

Objednávka č. 15/2020

prenájom priestorov kina Cinemax Arena - CINEAMA 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

700 €

Continental Film, s.r.o.,
Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
IČO: 35730897

10.2.2020

OBJ

16/2020

Objednávka č. 16/2020

výroba pečiatok, výmena podušiek na pečiatkach - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

150 €

Ing. Robert Schmidt, OD JEDNOTA,
Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava
IČO: 30712521

2.3.2020

OBJ

17/2020

Objednávka č. 17/2020

textilné tašky s logom - Trnavský objektív 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

208.8 €

LUNAS, prev. Krakovany,
ŠKolská 1051/1, Vrbové, 922 03
IČO: 47040921

2.3.2020

OBJ

18/2020

Objednávka č. 18/2020

čierny toner do tlačiarne - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

40 €

INTO Slovakia s.r.o.,
Javorova 22, 917 05 Trnava
IČO: 36276316

4.3.2020

OBJ

19/2020

Objednávka č.19/2020

osvetlenie výstavnej miestnosti - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

2003.6 €

DOM SVETLA VARIANT LUX,
Štefánikova 28, 917 01 Trnava
IČO: 34426957

4.3.2020

OBJ

20/2020

Objednávka č. 20/2020

organiazčné zabezpečenie okresných kôl - Putujeme za ľudovou piesňou, Hollého pamätník 2020 - obj podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľkaTOS

150 €

Centrum voľného času AHOJ Piešťany,
Teplická 83, 921 01 Piešťany
IČO: 36094200

4.3.2020

OBJ

21/2020

Objednávka č. 21/2020

organizačné zabezpečenie okresných kôl - Putujeme za ľudovou piesňou, Hollého pamätník 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

150 €

Centrum voľného času DÚHA,
Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec
IČO: 37836676

4.3.2020

OBJ

22/2020

Objednávka č. 22/2020

účinkovanie divadla - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

500 €

Harry Teater, o.z.,
Kráľovohoľská 16, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 42189004

5.3.2020

OBJ

23/2020

Objednávka č. 23/2020

vystúpenie Dychového orchestra a mažoretiek - Červeník 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

550 €

Dychový orchester a mažoretky,
Sad Duklianskych hrdinov 88/9,
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36128091

5.3.2020

OBJ

24/2020

Objednávka č. 24/2020

ceny na krajskú súťaž - Hollého pamätník 2020 - obj. podpísala Mgr .Anna Pekárová, riaditeľka TOS

723.47 €

Panta Rhei, s.r.o.,
CITY ARENA, Kollárova 20, 917 01 Trnava
IČO: 31443923

13.3.2020

OBJ

25/2020

Objednávka č. 25/2020

výroba katalógu - Trnavský objektív 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

565.98 €

Váry s.r.o., Botanická 7,
917 08 Trnava
IČO: 47517824

5.5.2020

OBJ

26/2020

Objednávka č. 26/2020

tvorba web loga/logotypu a mini logo pre TOS - objednávku podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

150 €

Daniel Očenáš - Reklamná Agentúra,
Ďumbierska 4006/24,
974 11 Banská Bystrica
IČO: 50500317

5.5.2020

OBJ

27/2020

Objednávka č. 27/2020

tonery do tlačiarní - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

64 €

INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22,
917 05 Trnava
IČO: 36276316

15.5.2020

OBJ

28/2020

Objednávka č. 28/2020

servis kopírovaciehjo stroja - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

30 €

Emila Holoeš KH Technik,
Halenárska 7, 917 01 Trnava
IČO: 22695389

15.5.2020

OBJ

29/2020

Objednávka č. 29/2020

výroba farebného katalógu - KreaTiviTa - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

307.44 €

Váry s.r.o.,
Botanická 7, 917 08 Trnava
IČO: 47517824

10.6.2020

OBJ

30/2020

Objednávka č. 30/2020

zakúpenie konvektor Sencor SCF 2003 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

100 €

DUBAN AUDIO s.r.o.
Sv.Martina 33,
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
IČO: 52120619

10.6.2020

OBJ

31/2020

Objednávka č. 31/2020

zakúpenie nábytku do kancelárskych priestorov - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

412.21 €

DECODOM, spol. s.r.o.
Pílska 7, 955 13 Topoľčany
IČO: 36305073

10.6.2020

OBJ

32/2020

Objednávka č. 32/2020

zakúpenie interiérových hliníkových žalúzii - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

281 €

Richard Čavojský
Coburgova 82/A 917 01 Trnava
IČO: 33555265

10.6.2020

OBJ

33/2020

Objednávka č. 33/2020

zakúpenie materialu pre catering - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1 308.11 €

MEXTRA GROUP S.C.
Szkolna 15 47-220 Kędzierzyn Koźle
Vat ID: PL7543039263

17.6.2020

OBJ

34/2020

Objednávka č. 34/2020

textilné tašky /prírodné režné plátno/ na tvorivé dielne Malí remeselníci. - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

47,04 €

LUNAS, prev. Krakovany
Školská 1051/1, Vrbové, 922 03
IČO: 47040921

19.6.2020

OBJ

35/2020

Objednávka č. 35/2020

prenájom priestorov kina CINEMAX ARENA - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

700 €

CINEMAX ARENA
Kollárova 20, 917 01 Trnava
IČO: 36612367

19.6.2020

OBJ

36/2020

Objednávka č. 36/2020

výroba plagátov k podujatiu „Malí remeselníci“, formát: A2. - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

50 €

Váry s.r.o.
Botanická 7, Trnava 917 08
IČO: 47517824

19.6.2020

OBJ

37/2020

Objednávka č. 37/2020

tlač pozvánok na podujatie ,,V našom dvore...“ v počte 70 ks. - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

67,20 €

Váry s.r.o.
Botanická 7 917 08 Trnava
IČO: 47517824

19.6.2020

OBJ

38/2020

Objednávka č. 38/2020

hygienický materiál - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

49,86 €

MARK bal s.r.o.
pri Kalvárii 258A 917 01 Trnava
IČO: 36241610

19.6.2020

OBJ

39/2020

Objednávka č. 39/2020

kancelársky materiál - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

104,94 €

Štefan Gočál GOPAP
B.Smetanu 2789/9 917 08 Trnava
IČO: 33206996

19.6.2020

OBJ

40/2020

Objednávka č. 40/2020

výrobu upomienkových predmetov – srdiečka z drôtu a korálikov k podujatiu: Slávnostné otvorenie Trnavského osvetového strediska. - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

300 €

Ivan Slezák
Šelpice 302/91909
IČO: 47 468 009

19.6.2020

OBJ

41/2020

Objednávka č. 41/2020

tlač 80 ks plagátov formátu A3, 50 ks pozvánok, 100 ks bulletinov formátu A5 na podujatie CINEAMA 2020 – XXIV. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby, dňa 26. 06. 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

408 €

Váry s.r.o.
Botanická 7, Trnava 917 08
IČO: 47517824

19.6.2020

OBJ

42/2020

Objednávka č. 42/2020

materiál na tvorivé dielne Malí remeselníc - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

185,91 €

ARTMIE, spol. s.r.o.
Strojárska 603/85, 06901 Snina
IČO: 36 731 684

24.6.2020

OBJ

43/2020

Objednávka č. 43/2020

účinkovanie ľudovej hudby Picúchovci na slávnostné otvorenie ,,V našom dvore...“ - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

250 €

Občianske združenie Korompa
Námestie L. van Beethovena 1
919 65 Dolná Krupá
IČO: 37850326

24.6.2020

OBJ

44/2020

Objednávka č. 44/2020

dopravu pre členov DFS Verešvaranček na podujatie ,,V našom dvore - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

130 €

Roman Opeta - ROSI tour
Slnečná 5,
920 01 Hlohovec
IČO: 34306439

24.6.2020

OBJ

45/2020

Objednávka č. 45/2020

filter a tekutý odvápňovač do kávovaru Nivona - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

25,90 €

DUBAN AUDIO s.r.o.
Sv.Martina 33,
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
IČO: 52120619

26.6.2020

OBJ

46/2020

Objednávka č. 46/2020

účinkovanie Divadla TYJÁTR na bábkovom festivale Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

600 €

GOGO Agency
Farská 42, 94901 Nitra
IČO: 35006251

26.6.2020

OBJ

47/2020

Objednávka č. 47/2020

zavesenie, upevnenie banera Trnavská bábkarská šnóra miesto: Dom hudby ul. M. Schneidera Trnavského 5 v Trnave - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

53,55 €

WOFIS, s.r.o.
Bernoláková 2, 91701Trnava
IČO: 31410855

26.6.2020

OBJ

48/2020

Objednávka č. 48/2020

účinkovanie bábkového divadla Animare Silva na bábkovom festivale Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

600 €

Jana Pilátová – Animare Silva
91902 Dolné Orešany 50

29 .06. 2020

OBJ

49/2020

Objednávka č. 49/2020

technické zabezpečenie podujatia ,,V našom dvore...“ - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1 680 €

AGENCY J.H. – Ján Hrčka
Beethowenova 3, 917 08 Trnava
IČO: 33201340

29. 06. 2020

OBJ

50/2020

Objednávka č. 50/2020

občerstvenie pre hostí, účinkujúcich a organizačný štáb na podujatie ,,V našom dvore...“- obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

1 411 €

MM GastroTrade, s.r.o.
Hlavná 78/75, 919 21 Zeleneč
IČO: 52712362

29 .06. 2020

OBJ

51/2020

Objednávka č. 51/2020

technické zabezpečenie podujatia ,,V našom dvore...“ - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka TOS

840 €

AGENCY J.H. – Ján Hrčka
Beethowenova 3, 917 08 Trnava
IČO: 33201340

30.06. 2020

OBJ

52/2020

Objednávka č. 52/2020 výroba hliníkových eloxovaných rámov s plexisklom - KreaTiviTa 2020 - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka

780

Artea No1, spol. s.r.o., Orgovánová 1, 917 02 Trnava IČO: 36221830

07.07. 2020

OBJ

53/2020

Objednávka č. 53/2020 servisná prehliadka služobného vozidla - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľka

358,43

RM JET, spol.s.r.o., Bratislavská 80, 917 02 Trnava IČO:36236268

10.07.2020

OBJ

54/2020

Objednávka č. 54/2020 toner do tlačiarne - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľa

40

INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 917 05 Trnava IČO: 36276316

21.07.2020

OBJ

55/2020

Objednávka č. 55/2020

ozvučenie, osvetlenie, technická realizácia - Trnavská bábkarská šnóra - obj. podpísala Mgr. Anna Pekárová, riaditeľkaTOS

1816

Varia Sound,s.r.o., Jazdecká 46L, 917 08 Trnava