Národná linka na pomoc deťom v ohrození

D2

Násilie páchané na deťoch má veľa podôb a taktiež agresormi sa stávajú nielen dospelí ale aj ich rovesníci, iné deti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s ktorým Trnavské osvetové stredisko spolupracuje, poskytuje deťom, ktoré sú vystavené násiliu pomoc prostredníctvom Národnej linky na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K.

Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj  prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk.  

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni.