Metodické stretnutia Červeník 2020

TITULOK02

Tlačová správa

Trnavské osvetové stredisko a Občianske združenie Tradície minulosti mosty k budúcnosti, boli organizátormi metodických stretnutí, ktoré sa uskutočnili v dňoch 7. – 9.2. 2020 v kultúrnom dome v Červeníku. Počas troch dní sa stretnutí zúčastnilo cca 120 účastníkov, poväčšine vedúcich a členov folklórnych zoskupení, z detských i dospelých kolektívov, ale i aktívni hudobníci, z regiónu Dolné Považie a Trnavskej oblasti. Na toto podujatie sme pozvali odborníkov z radov tanečnej a hudobnej folkloristiky, v piatok bol lektorom pre oblasť ľudovej hudby Mgr. Peter Obuch, PhD., etnomuzikológ, muzikant a pracovník Centra tradičnej kultúry v Myjave. Sobota patrila ľudovému tancu s vynikajúcimi pedagógmi Mgr. art. Agátou Krausovou, ArtD. a Mgr. art. Ing. Slavomírom Ondejkom, s ktorými si účastníci osvojili správne pohybové tanečné techniky v ľudovom tanci. Nedeľa tiež patrila  ľudovému tancu, tentokrát s lektorkou Mgr. art. Lenkou – Šútorovou – Konečnou, tanečnou pedagogičkou, etnochoreologičkou a choreografkou z Myjavy. Toto podujatie sa stretlo s mimoriadne pozitívnym ohlasom od účastníkov a záujmom o uskutočnenie aj v budúcnosti. Spestrením bola návšteva Stálej národopisnej výstavy a zbierky Dedičstvo predkov v Červeníku.