Malí remeselníci – detské tvorivé dielne

Zdieľať na Facebooku
Zdieľať e-mailom

Tlačová správa

Pozývame deti a rodičov na detské tvorivé dielne „Malí remeselníci“

3. júla 2020 od 14,00 h do „nášho dvora“ v Trnavskom osvetovom stredisku

(Dom hudby M. Schneidera Trnavského),

 kde prežijú tvorivé popoludnie s tradičnými ľudovými remeslami a 

zažijú radosť z tvorby

 

Významným a charakteristickým znakom pre každú krajinu je ľudová kultúra, kde patria ľudové tradície, zvyky, hudba, piesne, tance, kroje a tradičné ľudové remeslá. Kreatívne voľnočasové aktivity sú jednou z možností pomocou ktorých môžeme vytvárať vzťah detí a mládeže k našim tradíciám. Tieto aktivity vyvíja i Trnavské osvetové stredisko a každoročne od roku 2010 organizuje detské tvorivé dielne v Červeníku, v obci s bohatou folklórnou tradíciou.

Tohtoročné tvorivé dielničky sme situovali do nových priestorov Trnavského osvetového strediska a budú zamerané už tradične  na rôzne techniky ľudových remesiel – pletenie zo slamy, výrobky z dreva, hliny a drôtu, maľovanie na sklo, práce s textilom, farbami a papierom. Malé parádnice si za asistencie skúsených lektorov vyrobia prstienok, alebo prívesok z drôtu, staršie deti si vyrobia slamenú ozdôbku, textilnú taštičku, alebo maľovaním na sklo čarovný svietnik. Menšie deti budú tvoriť z hliny, vyrábať drevené magnetky vymaľované podľa fantázie, taktiež pozdravy a maľované textilné tašky s ľudovými motívmi pre svoje mamičky, či babičky. Deti sa tak hravou formou učia základy ľudových remesiel a vyrobia si vlastný výrobok s úžitkovým, alebo dekoračným charakterom, ktorým urobia radosť nielen sebe, ale i svojim blízkym.

Prostredníctvom kreatívnych dielničiek sa tvorivou a hravou formou vraciame k ľudovoumeleckým technikám viac, či menej zabudnutým, ale stále zaujímavým, znovu ich objavujeme a dávame možnosť naučiť sa, alebo ich predviesť i dnešnej mladej generácii. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu a organizátormi sú Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko.

                                   

Mgr. Milada Kotlebová

Trnavské osvetové stredisko