Malá krajská scénická žatva 2023

actress

 

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja organizuje v dňoch 14. – 16. apríla 2023 súťažnú prehliadku neprofesionálneho divadla mladých a dospelých Malá krajská scénická žatva. 

V Divadle Jána Palárika v Trnave máte možnosť navštíviť zaujímavé inscenácie neprofesionálnych súborov a takýto divadelný zážitok táto prehliadka ponúka. Cieľom je pozdvihnúť odbornú úroveň divadelníkov v trnavskom kraji. V podobe prehliadky budú divadelníci súťažiť, konfrontovať svoje úsilia s inými divadlami a tiež budú vystavení odbornému posúdeniu lektorov o spoločnom divadelnom zážitku. Súťažné inscenácie budú posudzovať prizvaní odborní lektori z radov profesionálov doc. PhDr. Elena Knopová, PhD., riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied a umení SAV z Bratislavy, Mgr. art. Dušan Vicen, režisér z Bratislavy, Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD., architekt, scénograf a pedagóg VŠMU Divadelnej fakulty, Katedry scénografie z Bratislavy. 

Malá krajská scénická žatva je krajským kolom 48. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálního divadla dospelých Belopotockého Mikuláš a 8. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálního divadla mladých FEDIM. Vyhlasovateľom, odborným garantom je Národné osvetové centrum.

Prezentáciu umeleckej tvorby v oblasti divadla otvorí vo Veľkej sále Divadla J. Palárika 14. 4.2023 o 14,30 h divadlo mladých –  Univerzitné divadlo THE. ART. RE UCM z Trnavy s inscenáciou „Únikový východ“, ktorá je výsledkom tvorby autorského kolektívu.

Najčastejším a najúspešnejším účastníkom Scénickej žatvy v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch bolo Z-divadlo zo Zelenča pod vedením Jozefa Bednárika. Zet-divadlo Zeleneč má ambíciu symbolicky nadviazať na tradíciu zelenečského Z-divadla. „Návšteva v Linči“ hra s pesničkami podľa tragickej komédie Friedricha Durrenmatta Návšteva starej dámy nadväzuje opäť spoločne  a s radosťou tvoriť divadlo v Zelenči. Prezentovať sa budú v súťažnej kategórii Prúdy súčasného divadla dňa 14.4.2023 o 19,00 h.

Inscenácia „Dze sa zali Orešany“ je prvou súťažnou divadelnou hrou  ochotníckeho Divadla z rínku z Horných Orešian. Reprezentovať budú Prúdy tradičného divadla v sobotu 15.4.2023 o 11,00 h.

V tej istej kategórii sa súťažnej prehliadky prvý krát zúčastňuje Divadelná skupina XY z Rovenska s inscenáciou v záhoráčtine „Súsedova zahrádka“ o 14,30 h.

V sobotu o 19,00 h uvedú štvrtú svoju inscenáciu „Rozvadenie alebo pohroma pri páračkách“ Herci z Hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou, súbor divadla dospelých – Prúdy tradičného divadla.

Nedeľný súťažný deň 16. 4. 2023 o 10,30 h bude patriť fraštackým ochotníkom z Divadla FĽOČ Fraštacká ľahkovážna ochotnícka činohra a ich inscenácii „Bajačiny majstra Patalána“ preloženej do  hlohovského dialektu – Prúdy tradičného divadla, divadlo dospelých. Na doskách javiska DJP uvedie Divadelný súbor Kopánka (skratka DISK) pôvodnú autorskú inscenáciu Blaha Uhlára a kolektívu DISK „CHOLESTEROL“ ako reprezentant Prúdov súčasného divadla na záver programu o 16,00 h.

Hlavným kritériom pre postup do celoštátnych kôl BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 

a FEDIM bude umelecká kvalita inscenačného tvaru a prínos pre ďalšie pozitívne smerovanie amatérskeho divadla.

Hlavným organizátorom prehliadky je Trnavské osvetové stredisko, ktoré si v tomto roku pripomína 70. výročie vzniku. Ďakujeme za ústretovú spoluprácu Divadlu Jána Palárika v Trnave a partnerovi podujatia Mrva-Stanko.

Všetkých milovníkov divadla srdečne pozývame!

Rezervácia voľných vstupeniek v pokladni Divadla Jána Palárika v Trnave, na tel. č. 033/5511125 alebo na adrese: pokladna@djp.sk

Mgr. Daniela Polášová, Trnavské osvetové stredisko

 

VYHODNOTENIE

MALÁ KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA 2023

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja uskutočnilo v dňoch 14. – 16. apríla 2023 súťažnú prehliadku neprofesionálneho divadla mladých a dospelých Malá krajská scénická žatva. 

V Divadle Jána Palárika v Trnave mali diváci možnosť navštíviť zaujímavé inscenácie neprofesionálnych súborov a takýto divadelný zážitok táto prehliadka ponúkla.V podobe prehliadky divadelníci súťažili, konfrontovali svoje úsilia s inými divadlami a tiež boli vystavení odbornému posúdeniu lektorov o spoločnom divadelnom zážitku. 

Odbornej porote a divákom v hľadisku sa predstavilo sedem neprofesionálnych divadelných súborov: Univerzitné divadlo THE.ART.RE UCM z Trnavy, Zet-divadlo Zeleneč zo Zelenča, Divadlo z rínku z Horných Orešian, Divadelná skupina XY z Rovenska, Herci z Hrnca, z Hrnčiaroviec nad Parnou, Divadlo FĽOČ z Hlohovca a DISK z Trnavy. Súťažné inscenácie hodnotila odborná porota v zložení doc. PhDr. Elena Knopová, PhD., riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied a umení SAV z Bratislavy, Mgr. art. Dušan Vicen, divadelný režisér a dramatik z Bratislavy, Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD., architekt, scénograf a pedagóg VŠMU Divadelnej fakulty, Katedry scénografie z Bratislavy. Ďakujeme členom odbornej poroty za ich skvelú a odbornú prácu počas celej prehliadky. Malá krajská scénická žatva je krajským kolom 48. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálního divadla dospelých Belopotockého Mikuláš a 8. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálního divadla mladých FEDIM. Vyhlasovateľom, odborným garantom je Národné osvetové centrum.  Prezentáciu umeleckej tvorby v oblasti divadla otvorilo vo Veľkej sále Divadla J. Palárika 14. 4.2023 o 14,30 h divadlo mladých –  Univerzitné divadlo THE. ART. RE UCM z Trnavy s inscenáciou „Únikový východ“, ktorá je výsledkom tvorby autorského kolektívu. Najčastejším a najúspešnejším účastníkom Scénickej žatvy v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch bolo Z-divadlo zo Zelenča pod vedením Jozefa Bednárika. Zet-divadlo Zeleneč má ambíciu symbolicky nadviazať na tradíciu zelenečského Z-divadla. „Návšteva v Linči“ hra s pesničkami podľa tragickej komédie Friedricha Durrenmatta Návšteva starej dámy nadväzuje opäť spoločne  a s radosťou tvoriť divadlo v Zelenči. Prezentovali v súťažnej kategórii Prúdy súčasného divadla dňa 14.4.2023 o 19,00 h. Inscenácia „Dze sa zali Orešany“ je prvou súťažnou divadelnou hrou  ochotníckeho Divadla z rínku z Horných Orešian. Reprezentovali Prúdy tradičného divadla v sobotu 15.4.2023 o 11,00 h. V tej istej kategórii sa súťažnej prehliadky prvý krát zúčastnila Divadelná skupina XY z Rovenska s inscenáciou v záhoráčtine „Súsedova zahrádka“ o 14,30 h. V sobotu o 19,00 h uviedli štvrtú svoju inscenáciu „Rozvadenie alebo pohroma pri páračkách“ Herci z Hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou, súbor divadla dospelých – Prúdy tradičného divadla. Nedeľný súťažný deň 16. 4. 2023 o 10,30 h patril fraštackým ochotníkom z Divadla FĽOČ Fraštacká ľahkovážna ochotnícka činohra a ich inscenácii „Bajačiny majstra Patalána“ preloženej do  hlohovského dialektu – Prúdy tradičného divadla, divadlo dospelých. Na doskách javiska DJP uviedol Divadelný súbor Kopánka (skratka DISK) pôvodnú autorskú inscenáciu Blaha Uhlára a kolektívu DISK „CHOLESTEROL“ ako reprezentant Prúdov súčasného divadla na záver programu o 16,00 h. Hlavným organizátorom prehliadky je Trnavské osvetové stredisko, ktoré si v tomto roku pripomína 70. výročie vzniku. Ďakujeme za ústretovú spoluprácu Divadlu Jána Palárika v Trnave a partnerovi podujatia Mrva-Stanko.

Výsledky Malej krajskej scénickej žatvy 2023 sú nasledovné:

V súťažnej časti Neprofesionálne divadlo mladých porota udelila:

Návrh na postup do celoštátneho kola prehliadky FEDIM 2023 Univerzitnému divadlu THE.ART.RE UCM z Trnavy. 

V súťažnej časti: Neprofesionálne divadlo dospelých v kategórii – Prúdy súčasného divadla porota udelila:

Priamy postup do celoštátneho kola prehliadky Belopotockého Mikuláš divadelnému súboru Zet-divadlo Zeleneč.

Návrh na postup do celoštátneho kola prehliadky Belopotockého Mikuláš divadelnému súboru DISK Trnava.

V súťažnej časti neprofesionálne divadlo dospelých v kategórii – Prúdy tradičného divadla porota udelila:

Priamy postup do celoštátneho kola prehliadky Belopotockého Mikuláš divadelnému súboru HERCI Z HRNCA z Hrnčiaroviec nad Parnou.

Návrh na postup do celoštátneho kola prehliadky Belopotockého Mikuláš divadelnému súboru DIVADLO Z RÍNKU z Horných Orešian.

Odborná porota udelila diplom za účinkovanie: Divadelnej skupine XY z Rovenska a Divadlu FĽOČ z Hlohovca.       

Odborná porota udelila individuálne ocenenia: Za herecký výkon Sofii Klebanovej v inscenácii CHOLESTEROL. Za herecký výkon Silvii Textorovej v inscenácii Návšteva v Linči. Za výtvarné riešenie masiek Márii Orešanskej v inscenácií Rozvadenie alebo pohroma pri páračkách.

Tohtoročná Malá krajská scénická žatva bola dôkazom toho, že Trnavské osvetové stredisko nezabúda na výnimočné osobnosti nášho kraja, ktoré svojou osobnosťou a umeleckou tvorbou výrazne prispievajú a formujú svet divadelného umenia, nielen v našom kraji, ale ich dlhoročná, jedinečná tvorba a pôsobenie na divadelných doskách má celoslovenský charakter a význam pre neprofesionálne umenie. 

Divadlo DISK v Trnave existuje od roku 1955. Jeho súčasťou boli nielen generácie Trnavčanov. Tlieskali hercom po predstaveniach, v ktorých vládne radosť z divadla, kde v každom srdci sídli veľký divadelný duch a poctivý prístup k práci. Nepoznáme v dejinách neprofesionálneho divadla herca, ktorý by svoj talent, dlhotrvajúcu tvorivosť a umelecký úspech, mohol vytvárať na jednej umeleckej scéne. 

15. novembra 2022 uplynula 60. ročná nepretržitá divadelná cesta pána Jána Rampáka v Divadle DISK. Ján Rampák nie je len hercom, ale v pravom slova zmysle divadelníkom – človekom zapáleným pre divadlo. K talentu, ktorý Ján Rampák rozvíja v DISKu a k oslave tohto jubilea sa pripája i Trnavské osvetové stredisko, Divadlo Jána Palárika ako i odborná divadelná verejnosť.

S úctou bardovi divadla, Trnavské osvetové stredisko udelilo Jánovi Rampákovi  CENU za 60 ročnú nepretržitú činnosť v hereckej tvorbe v ochotníckom divadle DISK a za výnimočný prínos v oblasti neprofesionálneho umenia. 

Mgr. Daniela Polášová, Trnavské osvetové stredisko

 

FOTOGALÉRIA