Malá krajská scénická žatva 2024

mksz-nahlad

Srdečne pozývame v mene organizátorov Trnavského samosprávneho kraja a Trnavského osvetového strediska v dňoch 19. – 21. apríla 2024 na súťažnú prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých Malá krajská scénická žatva.

V Divadle Jána Palárika v Trnave máte možnosť navštíviť zaujímavé inscenácie neprofesionálnych súborov a takýto divadelný zážitok táto prehliadka ponúka. Cieľom je pozdvihnúť odbornú úroveň divadelníkov v trnavskom kraji. V podobe prehliadky budú divadelníci súťažiť, konfrontovať svoje úsilia s inými divadlami a tiež budú vystavení odbornému posúdeniu lektorov o spoločnom divadelnom zážitku.

Súťažné inscenácie budú posudzovať prizvaní odborní lektori z radov profesionálov doc. PhDr. Elena Knopová, PhD., vedkyňa z Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied a umení SAV, Mgr. art. Kamil Žiška, divadelný režisér, Mgr. art. Roman Féder. herec, muzikant  a dramaturg.

Malá krajská scénická žatva je krajským kolom 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálného divadla dospelých Belopotockého Mikuláš. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.

Divákom a odbornej verejnosti sa predstavia a súťažne sa bude konfrontovať päť neprofesionálnych divadelných súborov.

V piatok 19.4.2024 o 18,00 h prezentáciu umeleckej tvorby v oblasti divadla vo Veľkej sále Divadla J. Palárika otvorí divadlo dospelých –  Divadlo na TrakOch z Trakovíc s inscenáciou „Je to tak (alebo inak)“, ktorá je plná prekvapení, nečakaných zvratov a hudby.

„Kocúr v botách“ je druhou súťažnou divadelnou hrou  Gbelského ochotníckeho divadla z Gbiel. Prezentovať sa budú v sobotňajšom programe o 12,00 h.

V tej istej kategórii sa súťažnej prehliadky prvýkrát zúčastňuje Cíferské ochotnícke divadlo z Cífera s inscenáciou v „Kto ukradol cíferskú Venušu?“ o 15,00 h.

Tiež v sobotu o 19,30 h uvedie na doskách javiska DJP Divadelný súbor DISK pôvodnú autorskú inscenáciu Blaha Uhlára a kolektívu DISK „NORMALIZÁCIA“.

Nedeľný súťažný deň a záverečná súťažná inscenácia programu bude patriť Hercom z Hrnca. „Penzión u Jara“ je v poradí ich piata súťažná inscenácia.

Hlavným kritériom pre postup do celoštátnych kôl BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ bude umelecká kvalita inscenačného tvaru a prínos pre ďalšie pozitívne smerovanie neprofesionálneho divadla.

Hlavným organizátorom prehliadky je Trnavské osvetové stredisko. Ďakujeme za ústretovú spoluprácu Divadlu Jána Palárika v Trnave a partnerovi podujatia Mrva-Stanko.

Rezervácia voľných vstupeniek v pokladnici Divadla Jána Palárika v Trnave,
na tel. č. 033/5511125 alebo na adrese: pokladnica@djp.sk

Mgr. Daniela Polášová
Trnavské osvetové stredisko