Malá krajská scénická žatva 2022

opona

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja organizuje v dňa 2. apríla 2022 súťažnú prehliadku neprofesionálneho divadla mladých a dospelých Malá krajská scénická žatva. Cieľom prehliadky je pozdvihnúť odbornú úroveň divadelníkov v Trnavskom kraji. Prehliadkovú a vzdelávaciu časť súťaže zaručuje obojstranná reflexia praxe s teóriou. Odbornú a metodickú analýzu výsledkov budú posudzovať prizvané odborné lektorky Mgr. art. Zuzana Galková  ArtD., dramaturgička a režisérka z Martina, Mgr. art. Martina Mašlárová, PhD., divadelná kritička, pedagogička Divadelnej fakulty VŠMU z Bratislavy a Mgr. art. Lucia Lasičková, odborná pracovníčka pre divadlo z Národného osvetového centra z Bratislavy. 

Malá krajská scénická žatva je krajským kolom 47. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálního divadla dospelých Belopotockého Mikuláš a 7. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálního divadla mladých FEDIM.

Na festivalom javisku Divadla Jána Palárika v Trnave  a v Divadelnom štúdiu DISK v Trnave sa v tomto roku vystriedajú štyri neprofesionálne divadelné súbory. 

Prezentáciu umeleckej tvorby v oblasti divadla otvorí v Štúdiu Divadla J. Palárika 2. apríla 2022 o 10.00 h divadlo mladých –  Univerzitné divadlo THE. ART. RE z Trnavy s inscenáciou „Turbulencie“, ktorá je výsledkom tvorby autorského kolektívu.

Inscenácia „Červené šatky“ je druhou divadelnou hrou Gbelského ochotníckeho divadla GBELÍK z Gbiel. Reprezentovať budú Prúdy tradičného divadla o 13.00 h vo Veľkej sále Divadla Jána Palárika v Trnave.

V súťažnej kategórii Prúdy súčasného divadla sa opäť súťažnej prehliadky zúčastňuje DEMOscéna autorské divadlo z Trnavy s inscenáciou „Čo ohľadom čoho?“ o 16.30 h v Štúdiu Divadla Jána Palárika.

Na domácej scéne autorskú hru Blaha Uhlára a kolektívu DISK „STAYINˇALIVE“ uvedú herci z divadla DISK z Trnavy v sobotu  2. apríla 2022 o 20.00 h. 

Hlavným kritériom pre postup do celoštátneho kola súťažnej prehliadky BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2022  a FEDIM bude umelecká kvalita inscenačného tvaru a prínos pre ďalšie pozitívne smerovanie amatérskeho divadla.

Krajskú súťažnú prehliadku Malá krajská scénická žatva z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia, spolufinancovaná  je Národným osvetovým centrom a Trnavským samosprávnym krajom.

Hlavným organizátorom prehliadky je Trnavské osvetové stredisko. Ďakujeme spolupracujúcim divadlám Divadlu Jána Palárika v Trnave a Divadlu DISK.

Všetkých milovníkov divadla srdečne pozývame, vstup je voľný.

Mgr. Daniela Polášová

 

Výsledky Malej krajskej scénickej žatvy 2022
 
V súťažnej časti Neprofesionálne divadlo mladých porota udelila návrh na postup do celoštátneho kola FEDIM Univerzitnému divadlu THE.ART.RE.
V súťažnej časti Neprofesionálne divadlo dospelých v kategórii Prúdy súčasného divadla porota udelila priamy postup do celoštátneho kola Belopotockého Mikuláš divadlu DISK a návrh na postup divadlu DEMOscéna.
V súťažnej časti Neprofesionálne divadlo dospelých v kategórii Prúdy tradičného divadla porota udelila návrh na postup Gbelskému ochotníckemu divadlu GBELÍK.
Individuálne ocenenia porota udelila:
Danielovi Domorákovi za herecký výkon v inscenácii Čo ohľadom čoho?
Jane Masárovej za komické stvárnenie postavy upratovačky Gitky v inscenácii Červené šatky
Gbelskému ochotníckemu divadlu GBELÍK za kostýmy v inscenácii Červené šatky.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.