Malá krajská scénická žatva 2021

divadlo

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja organizuje v dňoch 8. – 9. októbra 2021 festival neprofesionálneho divadla. 

Malá krajská scénická žatva je súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov. Cieľom prehliadky je pozdvihnúť odbornú úroveň divadelníkov v obciach a mestách v Trnavskom kraji. Prehliadkovú a vzdelávaciu časť prehliadky zaručuje obojstranná reflexia praxe s teóriou. Odbornú a metodickú analýzu výsledkov budú posudzovať prizvaní odborní lektori PhDr. Elena Knopová, PhD., riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied a umení SAV z Bratislavy, Mgr. art. Martina Koval, herečka, organizátorka divadelných festivalov z Bratislavy a Mgr. art. Juraj Bielik, divadelný režisér Divadla Jána Palárika v Trnave.

Na festivalom javisku Divadla Jána Palárika v Trnave  a v Divadelnom štúdiu DISK v Trnave sa v tomto roku vystriedajú ochotníci z divadla dospelých.

Bláznivá zápletka inšpirovaná samotným životom odštartuje prezentáciu umeleckej tvorby v oblasti divadla v piatok 8. októbra 2021 o 15,00 h amatérskym divadelným súborom  Divadlom OCH z Chtelnice s inscenáciou „VESELÁ RODINKA“.

Záhorácké ochotnícke divadlo zo Senicepiatok o 18,30 h v réžii Ivana Fodora uvedie divadelnú hru „SVATUŠKÁR“. Molierovho Tartuffa budú inscenovať v záhoráčtine s dobovými kostýmovými prvkami recesie a nadhľadu. Ponúknu divákom posolstvo o tom, že naša identita, tradície a spôsob života by sa nemali stávať ľahkou korisťou pozlátka súčasnej doby.

V sobotu 9. októbra 2021  o 13,00 h bude prezentovať Divadlo DOBRETA z Drahoviec komediálny muzikál „INAK TO NEBUDE…“. Zaznejú najznámejšie piesne Lucie Bílej Trouba, Láska je láska, Pískovec a iné.

Opäť sa súťažnej prehliadky zúčastňuje Divadlo na TrakOch z Trakovíc s inscenáciou „DZJÉRA DO SVETA“ o 16,30 h.

Na domácom javisku autorskú hru Blaha Uhlára a kolektívu DISK „NOVÝ PRIESTOR“ zahrajú herci z divadla DISK z Trnavy v sobotu  9. októbra 2021 o 21,00 h. 

Hlavným kritériom pre postup do celoštátneho kola súťažnej prehliadky BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2021 bude umelecká kvalita inscenačného tvaru a prínos pre ďalšie pozitívne smerovanie amatérskeho divadla.

Krajskú súťažnú prehliadku Malá krajská scénická žatva z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, spolufinancovaná Trnavským samosprávnym krajom.

Hlavným organizátorom prehliadky je Trnavské osvetové stredisko. Za ústretovú spoluprácu ďakujeme Divadlu Jána Palárika v Trnave a Divadlu DISK.

Všetkých milovníkov divadla srdečne pozývame, vstup je voľný, režim vstupu do divadla je OTP, pripravte si potvrdenia o očkovaní, testovaní, prípadne doklad o prekonaní ochorenia. 

Prajeme krásne umelecké zážitky.

Výsledky Malej krajskej scénickej žatvy 2021

1. V súťažnej časti: Neprofesionálne divadlo dospelých v kategórii  I– Prúdy súčasného divadla porota udelila: 

Diplom za 1. miesto a priamy postup do celoštátneho kola prehliadky Belopotockého Mikuláš Záhoráckému divadlu zo Senice.

Diplom za 2. miesto a návrh na postup do celoštátneho kola prehliadky Belopotockého Mikuláš Divadelnému súboru DISK z Trnavy.

2.V súťažnej časti neprofesionálne divadlo dospelých v kategórii II – Prúdy tradičného divadla porota udelila: 

Diplom za 1. miesto a priamy postup do celoštátneho kola prehliadky Belopotockého Mikuláš Divadlu na TrakOch z Trakovíc .

Odborná porota udelila diplom za úspešné účinkovanie: Divadlu OCH z Chtelnice a Divadlu Dobreta Drahoviec.

Odborná porota udelila individuálne diplomy a ceny:

Ivanovi Fodorovi  za koncept, réžiu a prebásnenie pôvodného Moliérovho textu k inscenácii Svatuškár.

Kolektívu divadla DISK za rozvíjanie osobitého divadelného jazyka a poetiky.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!