Malá krajská scénická žatva 2020

IMG_6356

Rok 2020 je z pohľadu divadelnej histórie výnimočný, keďže si v rámci neho pripomíname jedinečné jubileum – 100. výročie založenia Slovenského národného divadla. Súčasne si pripomíname aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území, ako aj stále živé prepojenia medzi neprofesionálnymi a profesionálnymi umelcami na Slovensku.

Ochotnícke divadlo je v trnavskom kraji fenomén nielen z histórie ale aj súčasnosti. Aj pri príležitosti Roku slovenského divadla Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko a Mestské kultúrne centrum Hlohovec organizovali v  dňoch 14. – 16. februára 2020 „Malú krajskú scénickú žatvu.”

Dosky javiska Empírového divadla v Hlohovci boli  dejiskom nielen krajskej postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla a detí, divadla mladých a dospelých – Malá krajská scénická žatva 2020, ale i sviatkom Roku slovenského divadla, uznaním práce amatérskych umelcov a ich významného vplyvu na rozvoj kultúry a národného dedičstva.

Odbornej verejnosti sa za výdatnej podpory divákov v hľadisku predstavilo šesť amatérskych divadelných súborov: Univerzitné divadlo THE.ART.RE z Trnavy, Herci z Hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou, DISK z Trnavy, Divadlo OCH z Chtelnice, Divadlo na TrakOch z Trakovíc a Divadlo FĽOČ z Hlohovca.

Prezentáciu umeleckej tvorby v oblasti divadla otvoril v piatok 14. februára 2020 o 15,30 h amatérsky divadelný súbor  Divadla mladých  Univerzitné divadlo THE.ART.RE z Trnavy s inscenáciou „Izmy v nás“.

Divadlo dospelých – I. Prúdy súčasného divadla prezentovali herci z divadla DISK z Trnavy v piatok 14. februára 2020 o 19,00 h s autorskou divadelnou hrou „Tertium non datur”.

Divadlo dospelých – II. Prúdy tradičného divadla Divadlo DOBRETA z Drahoviec predstavenie „SMRŤ V RUŽOVOM pre zdravotnú indispozíciu kolektívu zrušili.

V súťažnej časti Divadlo a deti v sobotu 15. februára 2020 o 14,00 h. uviedlo rozprávku „Žarty s čertom” Divadlo OCH z Chtelnice.

Opäť sa súťažnej prehliadky zúčastnilo Divadlo na TrakOch z Trakovíc – II. Prúdy tradičného divadla, divadlo dospelých s inscenáciou „Ochotníčka” o 16,30 h.

Nedeľný súťažný deň 16. február 2020 o 13,30 h patril domácim hercom z Divadla FĽOČ (Fraštacká ľahkovážna ochotnícka činohra) a ich inscenácii „Ideme si adoptovať dieťa!” – II. Prúdy tradičného divadla, divadlo dospelých. V nedeľu o 17,00 h uviedli tretiu svoju inscenáciu „Zase tí najmúdrejší… (zasadanie obecného zastupiteľstva)” Herci z Hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou, súbor divadla dospelých – II. Prúdy tradičného divadla.

Súťažné inscenácie hodnotila odborná porota z radov profesionálov: Mgr. art. Patrik Lančarič, divadelný a filmový režisér, scenárista a pedagóg z Pezinka, PhDr. Elena Knopová, PhD., riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied a umení SAV z Bratislavy a Mgr. art. Lucia Lasičková metodička Národného osvetového centra pre divadlo mladých a divadlo dospelých z Bratislavy.

Hlavným kritériom pre postup do celoštátneho kola súťažnych prehliadok Divadlo a deti 2020,  FEDIM 2020 a BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2020 bola umelecká kvalita inscenačného tvaru a prínos pre ďalšie pozitívne smerovanie amatérskeho divadla.