Majstrovstvo umeleckého prednesu

titul obr prednes

 

AKO NA TO?

Majstrovstvo umeleckého prednesu s ROMANOM FÉDEROM

Trnavské osvetové stredisko v Trnave organizuje tvorivú dielňu pre pedagógov a tvorcov zameranú na umenie prednesu. Účastníci vzdelávania budú prechádzať jednotlivými fázami vzniku prednesu, od výberu textu, cez interpretáciu až k realizácii umeleckého prednesu.

Podujatie sa uskutoční 30.11. 2022 o 9,00 h v Trnavskom osvetovom stredisku, ul. M. Schneidera Trnavského 5 v Trnave vo výstavnej sieni.

Lektor: Mgr. art. Roman Féder – recitátor, dlhoročný člen odborných porôt umeleckého prednesu, herec, režisér, muzikant

Prihlasovanie: Počet účastníkov na tvorivej dielni je limitovaný, preto odporúčame prihlásiť sa včas, a to na e mailovej adrese: 

polasova.dana@zupa-tt.sk