Koncert Maestrovi zo srdca

trnavsky

Hudobné odvetvie slovenskej kultúry a mesto Trnava si v tomto roku pripomína 140. výročie narodenia osobnosti slovenskej hudby, dirigenta, hudobného skladateľa, pedagóga, tvorcu veľkých hudobných diel, Mikuláša Schneidera Trnavského. Pri tejto príležitosti sa Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko a spevácky zbor Technik Akademik rozhodli usporiadať spomienkový koncert venovaný životu a dielu Mikuláša Schneidera Trnavského ,,Maestrovi zo srdca.“ Koncert sa uskutoční 17. júla 2021 o 18.00 hodine na symbolickom mieste, vo dvore Domu hudby, v Trnavskom osvetovom stredisku. Dom hudby je miestom, kde Mikuláš Schneider Trnavský žil a tvoril a práve táto symbolika znásobí genius loci tohto koncertu.  

Trnava sa môže pýšiť mnohými zoskupeniami zborového spevu, ktorých repertoár je z veľkej časti tvorený práve skladateľovými dielami. Jadro koncertu tvorí Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave, v ktorom Schneider Trnavský pôsobil ako dirigent, pedagóg a skladateľ celých 45 rokov. Toto obdobie činnosti spolku je nepochybne zlatou érou cirkevného hudobného života Trnavy a patrí jej čestné miesto aj v histórii samotného mesta. Ďalším telesom je Robotnícky spevokol Bradlan, ktorý v minulom roku oslávil svoje 90. výročie založenia. Bradlan počas svojej histórie zažil dni veselé i smutné. K tým smutnejším patrili tie, kedy hrozil zánik tohto telesa a práve vďaka Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému, ktorý sa jednoznačne postavil proti rozpusteniu, zbor funguje do dnešných dní. Jednoznačným obohatením budú spevácke sóla sólistky Slovenskej filharmónie Lucie Kubekovej a sólistu opery Slovenského národného divadla Daniela Čapkoviča s klavírnym sprievodom Martiny Tomašovičovej. V úvode zaznie aj pôsobivá báseň Trnava v interpretácii legendárneho trnavského herca a recitátora Jána Rampáka. 

Na koncerte zaznejú známe úpravy ľudových piesní, umelé piesne na texty slovenských spisovateľov z piesňových zbierok Slzy a úsmevy, Drobné kvety, Zo srdca,  ale i skladby duchovného i cirkevného charakteru.

Organizátori srdečne pozývajú všetkých priaznivcov hudobnej tvorby Mikuláša Schneidera Trnavského na krásny umelecký zážitok. 

Fotografie z koncertu: Matúš Koprda