Maestro Trnave, Trnava Maestrovi

trnavsky opera

 

Hudobná Trnava a jej hostia si aj v tomto roku pripomenú významného rodáka, hudobného skladateľa, dirigenta a hudobného pedagóga, Mikuláša Schneidera – Trnavského. Trnavské osvetové stredisko spoločne so speváckymi zbormi a hudobnými interpretmi pripravuje koncert z diela tohto významného zakladateľa slovenskej umelej a koncertnej piesne a vo významnej miere tvorcu duchovnej hudby na Slovensku, koncert Maestro Trnave, Trnava maestrovi. Koncert nadväzuje na úspešný projekt  Západoslovenského  múzea v Trnave, v ktorom je uložená skladateľova pozostalosť a v rámci autografov a rukopisov sa v nej nachádzali aj materiály k neznámej omši, Missa solemnis Tyrnaviensis in C. Hlavným cieľom bolo dopracovať inštrumentáciu, dielo naštudovať a uviesť ho. Omšový cyklus (s časťami Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus) začal skladateľ komponovať v roku 1899 už ako 18 – ročný, postupne sa k dielu vracal, známe sú zápisy z roku 1912 a finálna podoba je z roku 1930 v zápise pre zbor a organ. Časti Benedictus, Agnus sa zachovali v dešifrovateľných skicách, bolo ich však potrebné dokončiť. Inštrumentáciu pre veľký orchester dokončil iba v časti Kyrie a začiatku časti Gloria. Na dopracovanie a dokončenie inštrumentácie bola odporučená muzikologičkou a znalkyňou Schneiderovej tvorby pani Editou Bugalovou, hudobná skladateľka pani Oľga Kroupová, najmä z dôvodu jej osobnostnej kompatibility v duchovno-hudobno-liturgickom nastavení. Tento počin sa ukázal ako dielo, ktoré má nesporný prínos vo vedecko-výskumnej a umeleckej oblasti. Posúva úroveň poznania kompozičnej práce skladateľa a zároveň obohatí portfólio poznania hudobnej tvorby slovenských hudobných skladateľov prvej polovice 20. storočia. 

Trnavské osvetové stredisko v tejto ceste za úspešným uvedením diela na verejnosti pokračuje a  15. októbra 2022 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, v mieste dlhoročného skladateľovho pôsobenia uvedie koncert , v rámci ktorého odznie svetová premiéra tohto veľkolepého diela.  Ako už napovedá názov koncertu, diváci môžu na koncerte očakávať predovšetkým hudobných interpretov z Trnavy. Na dramaturgii koncertu sa taktiež podieľala pani Edita Bugalová a spolu s organizátormi pripravili pre poslucháčov výber známych i neznámych diel od Mikuláša Schneidera – Trnavského.  Na koncerte sa predstavia trnavské spevácke zbory Technik Akademik, Tirnavia, Cantica (Z)nova, Vox Aurumque, zbor a orchester Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša, hudobným sprievodným telesom bude Trnavský komorný orchester. Pozvanie účinkovať prijali známe Trnavčanky, mezzosopranistka Lucia Duchoňová, ktorá žne úspechy v európskom opernom merítku, sopranistka Lucia Kubeková, sólistka Slovenskej filharmónie a dopĺňať ich budú barytonista Martin Mikuš a tenor Pavol Oravec, obaja tiež členovia Slovenskej filharmónie. Sólové inštrumentácie uvedú Peter Reiffers (organ), Alžbeta Ševečková (husle), Michal Malčovský (organ), Andrej Gál (violončelo) a Martina Tomašovičová (klavír). 

Okrem premiéry Missa solemnis Tyrnaviensis in C, odznejú taktiež premiérovo diela Kopánka reqiuem s obsadením pre mužský zbor. Dedukciou sa dá prísť na to, že je to skladba, ktorú skladateľ skomponoval k 80. výročiu poslednej cholerovej epidémie, ktorá neobišla ani Trnavu. V situácií, ktorú priniesli nedávne časy, má uvedenie tejto skladby kultúrny, ale aj duchovný odkaz. Do dramaturgie koncertu sú zaradené aj skladby z jedinej operety Bellarosa. Spočiatku sa môže javiť tento dramaturgický výber ako vymykajúci sa oproti ostatným vybraným dielam duchovného charakteru, avšak táto skutočnosť nesie v sebe hudobný odkaz. Dielo je zvolené zámerne z dôvodu príbuznosti spevnej témy v časti Kyrie v premiérovej Missa solemnis Tyrnaviensis in C, tým preukazuje, že práve týmito melódiami sa skladateľ celoživotne zaoberal. 

Uvedenie týchto diel, ktoré na svoju premiéru čakali viac ako storočie, bude potvrdením, že v slovenskej hudobnej kultúre máme stále možnosť objavovať nové podnety na to, aby sme ju mohli spoznávať a priblížiť poslucháčom. S veľkým prijatím sa nový objav stretol najmä v prostredí trnavských speváckych zborov a inštrumentálnych zoskupení, ktoré pokračujú v Schneiderovom odkaze a tešia sa obohateniu repertoáru.  

Hudobná Trnava a jej interpreti si nesmierne vážia prácu a dielo Mikuláša Schneidera Trnavského a jeho skladby patria do repertoára všetkých vokálnych či inštrumentálnych zoskupení pôsobiacich v Trnave. Neznáme dielo uzrelo svetlo sveta v notovom zápise, cieľom projektu je, aby bolo predstavené verejnosti, interpretované pokračovateľmi Schneiderových diel z radov umelcov pôsobiacich v neprofesionálnom umení v Trnave. Trnavské osvetové stredisko oslovilo na spoluprácu aj profesionálnych umelcov, sólistov spevákov a Pavla Procházku, ktorý bude mať koncert pod dirigentskou taktovkou, keďže má zámer usporiadať tento koncert v čo najlepšom umeleckom vyznení a odbornosti a zároveň ponúknuť a dať možnosť spolupráce telesám s profesionálnym vedením a dať im tak možnosť vlastného poznania umeleckého rastu vo svojom kolektíve. 

Veríme, že tento koncert bude pre Trnavu, Trnavčanov, poslucháčov i interpretov bohatým umeleckým zážitkom. 

Veronika Behúlová, Trnavské osvetové stredisko

FOTOGALÉRIA

Autor fotografií: Peter Babka