KreaTiviTa 2022: Albín Časár a Milan Čech – výber z tvorby

6

 

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja dňa 7. 7. 2022 slávnostne otvorí vo výstavnom priestore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského výstavu olejomalieb Albína Časára a Milana Čecha „Výber z tvorby.“ Výstava je súčasťou projektu „KreaTiviTa 2022“ realizovaná pri príležitosti životných jubileí autorov.

Albín Ćasár sa narodil v Markušovciach v roku 1937. Už v detstve ho očarila výzdoba Spišských kostolov. Tu vznikajú jeho prvotiny až ho napokon maľovanie sprevádza celý život, i keď vo svojom profesijnom živote sa venoval strojárstvu. Po presťahovaní sa na západné Slovensko, do obce Trakovice, navštevoval ateliéry akad. maliara Jozefa Jurču a akad. maliara Ladislava Čecha. Podľa slov kurátora doc. Milana Rašlu, akad. maliara: „Rukopis Albína Časára nehýri veľkými gestami, ale s pokorou a zaujatím buduje každý centimeter štvorcový svojich diel. Jeho delený, fragmentárny rukopis sa blíži impresionizmu, ale je ovplyvnený poznaním dejín výtvarného umenia a existenciou v prostredí trnavskej výtvarníckej komunity.“ Autor sa v mnohých obrazoch vracia k rodnému Spišu. Štetcom a olejom zaznamenáva momentky z ulíc a námestí spišských miest, alebo krajinárske scenérie. Krajina a vonkajší svet sa mu stali nevyčerpateľným zdrojom inšpirácii, ale popri krajine, mestským vedutám, zátišiam a portrétom, sa venuje aj sakrálnej maľbe. Jeho diela môžeme vidieť nielen doma, ale i v zahraničí a stali sa súčasťou galérií a súkromných zbierok. 

Milan Čech sa narodil v roku 1952. Detstvo prežil v Kolárove a v Dunajskej Strede. Výtvarné umenie ho očarilo už v detstve a každú voľnú chvíľu sa venoval kresleniu. V Trnave ovplyvnili jeho talent akad. maliari Balogh a Pavlovič, s ktorými chodieval do plenéru krásnej slovenskej prírody Liptova a Tatier a čerpal atmosféru slovenského vidieka. Čechova tvorba sa vyvíjala od štúdií v kresbe a akvareli až po pastel a olejomaľbu. Tá zostala jeho najpoužívanejšou technikou dodnes. V začiatkoch bola jeho maľba realistická, neskôr sa  inšpiruje impresionistami a postimpresionistami. Podľa slov kurátora doc. Milana Rašlu, akad. maliara: „Milan Čech je citlivý tvorca, ktorý s nami prostredníctvom svojich diel zdieľa svet ako ho vidí a cíti v tichosti kultivovaných farieb a jemného svitu v prítomnosti Trnavčaniek a Trnavčanov, s ktorými sa stretáva niekedy v ordinácii a inokedy na prechádzkach po obľúbených zákutiach mesta.“. Postupne si vybudoval charakteristický maliarsky rukopis a svoju pozornosť sústreďuje na hlavný námet, ktorým sa stáva Trnava –  trnavské sakrálne dominanty, malebné mestské uličky a zákutia mesta. MUDr. Čech už viac ako 20 rokov prezentuje svoju tvorbu na súťažiach a výstavách neprofesionálnych výtvarníkov Trnavská paleta a Výtvarné spektrum, kde je od začiatku odbornou porotou oceňovaný cenami a čestnými uznaniami. Svojimi olejomaľbami,  zdôrazňuje nielen svoju lásku k mestu Trnava, ale úspešne reprezentuje náš kraj i na celoštátnych výstavách.

Výstavu výtvarných diel majú možnosť vidieť návštevníci Trnavského osvetového strediska do 31. 10. 2022.

Mgr. Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko

 

FOTOGALÉRIA Z VERNISÁŽE