KreaTiviTa 2021: Výstava Márie Hanuskovej „V jasličkách na slame“

IMG_9060

 KreaTiviTa 2021: Trnavské osvetové stredisko pozýva na vianočnú výstavu Márie Hanuskovej „V jasličkách na slame“

Trnavské osvetové stredisko  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sprístupnilo dňa 23. novembra 2021 h v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského vianočnú výstavu  „V jasličkách na slame“.  Keramické betlehemy, reliéfy, figurálne plastiky, ale i keramické šperky pochádzajú z ateliéru Márie Hanuskovej. Výstava je poslednou výstavou z projektu KreaTiviTa 2021, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

Mária Hanusková pochádza a tvorí v malokarpatskom meste Pezinok a  jej korene siahajú na Myjavu. Od detstva veľmi rada maľuje ale aj modeluje. V roku 1980 vyštudovala maľbu keramiky pre Slovenskú ľudovú majoliku v Modre, kde odpracovala tri roky. Po svadbe s manželom Oskarom sa začali uberať aj spoločnou umeleckou cestou. Od roku 1986 spolupracujú s  ÚĽUV-om. V roku 1994 boli zakladajúcimi členmi Cechu Slovenských keramikov (CSK) v Modre. Zúčastňovali sa spoločných výstav spolu s CSK v Modre, Bratislave, Martine, Piešťanoch, v Novom Meste nad Váhom. Od roku 1999 začali vystavovať samostatne. Svoju tvorbu prezentujú manželia Hanuskovci aj na rôznych tradičných podujatiach napríklad: Tradičné ľudové remeslo Piešťany, Keramické trhy Pezinok, folklórny festival Myjava, EĽRO Kežmarok a mnohé jarmoky, či slávnostné podujatia. Ich tvorba je zameraná na reliéfy, kachlice, taniere, figurálne plastiky a suveníry a je zaradená do kategórie Majolika (dvakrát výpal a maľovaná na bielej glazúre). 

Motívmi sú hlavne slovenské ľudové odevy, ľudové tradície, vinárska  a sakrálna téma. Z ich ateliéru pochádzajú diela so sakrálnou tematikou: Krížová cesta, Posledná večera, Betlehem, socha Dobrý pastier, ktoré zdobia kostolík sv. Heleny v Kvetnici pri Poprade. Tvoria  betlehemy, figurálne plastiky svätých (patrónov), anjelov. Z vinohradníckej témy majú vypracované reliéfy „Vinársky rok“, keramické obrazy, ale i  figurálne plastiky. Folklórnu tematiku reprezentujú figurálne plastiky, reliéfy, maľované obrazy a magnetky v tradičných ľudových krojoch z celého Slovenska, so zámerom uchovať prekrásne slovenské ľudové odevy v podobe vypálenej hliny. Od roku 2014 sa pani Hanusková venuje aj maľbe na plátno olejom, akrylom, podmaľbe na sklo i  maľbe na hodváb. V rokoch 2017- 2018 viedla  ako lektorka ATV odbor „Arteterapia.“

Návštevníci, ktorí si prídu prezrieť výstavu Márie Hanuskovej „V jasličkách na slame,“ zažijú predvianočnú atmosféru v Trnavskom osvetovom stredisku v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského do 17. decembra 2021.

Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko