KreaTiviTa 2021: Výstava fotografií Vernera Scheibenreifa a Milana Marônka

plagat_Verner-a-Milan

4. 5. – 31. 5. 2021

Západoslovenské múzeum v Trnave

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sprístupnilo dňa 4. mája 2021 vo výstavných priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave výstavu fotografií Vernera Scheibenreifa a Milana Marônka. Výstava fotografií je súčasťou projektu KreaTiviTa 2021, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

Verner Scheibenreif sa venuje voľnej maľbe, keramike a fotografovaniu. Žije a tvorí v Hlohovci.   Základy výtvarného a fotografického vzdelania, maliarskych techník a kompozície získaval samoštúdiom, neskôr navštevoval ateliér akad. sochára Jozefa Sušienku. Ďalšie štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte UKF v Nitre na Katedre kulturológie. Svojou fotografickou tvorbou  sa snaží sprostredkovať divákovi záznam konkrétnych dejov,  pocitov, mikropríbehov ľudí a vecí, ktoré sú  pretlmočené špecifickou poetikou všedného okamžiku. Verner Scheibenreif rannú tvorbu po prvý krát prezentoval v polovici  deväťdesiatych rokov na dvoch výstavách v Hlohovci. Od roku 2003 sa pravidelne zúčastňuje regionálnych súťažných  výstav Trnavský objektív, krajských a celoštátnych súťaží AMFO,  kde získal viac ako dve desiatky ocenení a úspešne reprezentuje náš kraj na celoštátnych výstavách.  Od roku 2006 je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska a pravidelne prezentuje svoju tvorbu na výstavách združenia.

Milan Marônek  sa venuje fotografickej tvorbe od roku 1976. Ocenenie v súťaži JAMFO v roku 1989 odštartovalo jeho úspešnú fotografickú dráhu, počas ktorej získal viac ako 30 ocenení a čestných uznaní v súťažiach Trnavský objektív, AMFO, Genius loci Trnavy a mnohých internetových fotosúťažiach. Autor nemá vyslovene vyhranenú oblasť fotografie, ktorej sa venuje. V jeho prácach žánrovo prevažuje výtvarné stvárnenie krajiny, architektúra, zátišie a makrofotografia. Pri svojich cestách po Slovensku, ale i v zahraničí je  fotoaparát jeho verným spoločníkom. Veľmi rád vytvára audiovizuálne kompozície, v ktorých hudobná zložka ešte viac zintenzívňuje vnímanie obrazu. O sebe hovorí: „V oblasti fotografie patrím ku starej škole – mám rád, keď je fotografia fotografiou a platia v nej určité pravidlá. Nesnažím sa za každú cenu, aby fotografia zobrazovala presnú kópiu skutočnosti v okamihu jej vzniku. Mojim cieľom je preniesť na diváka emócie, podporiť jeho fantáziu, vizuálne ho osloviť.“  Nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické skúsenosti vo fotografii zúročil pri recenziách produktov a publikovaní odborných príspevkov v časopisoch Watt Foto – Video a Digirevue. V súčasnosti je predsedom trnavského Fotoklubu IRIS, kde odovzdáva svoje odborné fotografické skúsenosti mladej generácii. Svojou tvorbou a aktivitou prispieva k fotografickému dianiu na Slovensku a zviditeľňuje Trnavský kraj a Slovensko  prostredníctvom fotografie na zahraničných výstavách. Výstavnú kolekciu tvoria farebné a čiernobiele snímky, na ktorých autor zachytil panorámy a krajinárske scenérie z oblasti Košarísk, Brezovej pod Bradlom, Myjavy a okolia.

Výstavu fotografií majú možnosť vidieť návštevníci Západoslovenského múzea v Trnave do 31. mája 2021.

Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko