KreaTiviTa 2021: Trnavské osvetové stredisko pozýva na výstavu výtvarných diel piešťanských výtvarníkov Alojza Majerníka a Rudolfa Rypáka

pozvánka

30. 6. – 31. 8. 2021

Trnavské osvetové stredisko

 Trnavské osvetové stredisko  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja slávnostne otvorí dňa 30. júna 2021 o 17,00 h v Dome hudby M. Schneidera Trnavského výstavu výtvarných diel piešťanských autorov Alojza Majerníka a Rudolfa Rypáka. Kurátorom výstavy je výtvarník Mgr. Jozef Švikruha. Výstava je súčasťou projektu KreaTiviTa 2021, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

Alojz Majerník sa narodil v roku 1937, žije a tvorí v Piešťanoch.  Oblasť výtvarného umenia si vybral za svoju životnú cestu už v detstve a zostal jej verný po celý život. Vykonával profesiu propagačného výtvarníka, ale súčasne pôsobil aj ako osvetový pracovník. Podieľal sa na rozvoji záujmovo – umeleckej činnosti v oblasti výtvarníctva. V roku 1964 bol jedným zo zakladateľom Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch a je dodnes jeho dlhoročným aktívnym predsedom. Zorganizoval množstvo klubových a individuálnych výstav doma i v zahraničí, workshopov a sympózií v plenéri. Po zriadení Okresného úradu v Piešťanoch pracoval v pozícii vedúceho odboru kultúry.  Pravidelne sa zúčastňuje kolektívnych výstav Umeleckej besedy slovenskej, ktorej je členom a  ako hosť vystavuje každoročne na Trnavskej palete. Získal množstvo najvyšších ocenení vo výtvarných súťažiach a taktiež mu boli udelené  spoločenské ocenenia: Pamätná medaila Daniela Gabriela Licharda, Pamätný list i Pamätná medaila predsedu TTSK Tibora Mikuša a Pamätná plaketa mesta Piešťany. 

V tvorivej konfrontácii s inými umelcami nestagnuje ani v pokročilom veku. Neustále hľadá a hlavne nachádza nové spôsoby umeleckého vyjadrenia zvolených tém. So svojou tvorbou a neutíchajúcou organizačnou aktivitou sa nezmazateľne zapísal do kultúrneho povedomia nielen Piešťan a jeho širokého okolia.

Rudolf Rypák sa narodil v r. 1959 v Čiernom na Kysuciach. Výtvarnému umeniu sa venoval od detstva, ale profesijne sa rozhodol ísť inou cestou. Po absolvovaní Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave sa presťahoval do Piešťan. Láska k umeniu však v ňom stále pretrvávala. Kreslil, maľoval, navštevoval výstavné podujatia, samostatne sa v oblasti výtvarného umenia vzdelával prostredníctvom literatúry, študoval tvorbu a maľbu slovenských i zahraničných majstrov. Navštevoval výtvarné kurzy na VŠVU v Bratislave v ateliéri Emőke Vargovej. Svoju tvorbu prezentoval na viacerých individuálnych i kolektívnych výstavách v rámci Slovenska. Aktívne sa zúčastňuje plenérovej maľby organizovanej Umeleckou besedou slovenskou a taktiež plenérov v  zahraničí.

Tvorba Rudolfa Rypáka je od samých začiatkov zviazaná s témou rodnej hornatej krajiny s realistickým zobrazením okolitého sveta. Nekopíruje však skutočnosť, čomu zodpovedá farebná škála umožňujúca vlastnú interpretáciu krajinárskeho motívu tak, aby zachytil náladu krajiny a jej farebnú a kompozičnú atmosféru. Jeho maliarsky rukopis aj stopa štetca či špachtle vypovedá o expresívnom poňatí realistickej maľby. Autorov maliarsky prejav zaznamenáva i  vedutové panoramatické pohľady na architektonické historické skvosty slovenských miest.  Okrem krajinárskych prác v jeho tvorbe nachádzame vedutové panoramatické pohľady na architektonické historické skvosty slovenských miest,  figurálne kompozície a pestrofarebné  kvetinové zátišia. Aktuálne svoj tvorivý záujem presúva i do abstraktného prejavu. Ako povedal o ňom jeho pedagóg a priateľ Jozef Švikruha: „Svoj výbušný výtvarný temperament programovo tíši v abstraktných kompozíciách. Nič nekopíruje, nenapodobňuje, naopak ponúka možnosť rozhovoru medzi divákom a obrazom.“

V r. 2018 sa stal členom najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave založenej v r. 1921. Autor žije a tvorí už takmer tri desaťročia v Piešťanoch.

Výstavu piešťanských umelcov si môžu prezrieť návštevníci Trnavského osvetového strediska do 31. augusta 2021.

 Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko

Príhovor kurátora

Alojz Majerník a Rudolf Rypák vystavujú  v Trnave

Svetoznáme kúpeľné mesto Piešťany virtuálne pozdravuje svoje krajské mesto Trnavu výstavou z výtvarnej tvorby dvoch svojich výtvarníkov Alojza Majerníka a Rudolfa Rypáka. Prvý je, dovolím si povedať, živou legendou kultúrnospoločenského života Piešťan, druhý predstavuje špičku tvorivosti piešťanských výtvarníkov.

Alojz Majerník celý svoj osobný i profesijný život venoval oblasti výtvarného umenia. Po zriadení okresného úradu v Piešťanoch bol vedúcim odboru kultúry, v Dome umenia prevádzkoval vlastnú Galériu Majerník. Vyše polstoročia vedie klub neprofesionálnych piešťanských výtvarníkov, organizuje veľa klubových a individuálnych výstav doma i v zahraničí a  plenérových sympózií. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa stal členom združenia profesionálnych výtvarníkov Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. Pravidelne sa zúčastňuje kolektívnych výstav, organizuje množstvo profilových výstav vlastnej tvorby.

Hlavným  obsahom jeho obrazov je krajina, kvety a kytice. V krajinomaľbe ostáva verný kraju svojho detstva rodnému Považiu.  Do obrazov nenápadne akoby prepašovával svoju krajinu, ten neprestávajúci pohyb, ktorý dáva život všetkému naokolo. Krásna rovina s úrodnou  černozemou, jarnou zeleňou, 

s nádhernými odtieňmi žltej a oranžovej farby leta a jesene, panenskou belobou pokrytými zimnými poliami v pozadí s modravými vrchmi a vŕškami Malých Karpát – to všetko je hlboko uložené v maliarovej duši a vizuálnej pamäti. Krajinu zbavuje popisnosti, kompozícia, farebnosť i rukopis je vytváraný vnútorným vzťahom k nej. Hoci sa stále  pridŕža realizmu,  občas zabŕdne do abstrakcie a tak svoje milované stredné Považie farebne i kompozične pekne stvárni i v tomto smere. Druhou maliarskou láskou Alojza Majerníka sú kvety, kvetinové zátišia a kytice vo váze. Vie sa nimi nadchnúť vo voľnej  prírode, v záhrade, ale aj keď sú nádherne naaranžované vo váze. Jeho kytice dýchajú pokojom, znásobujú slávnostné chvíle, sú majestátom prírody uloženom v byte vo váze.

Autorovým životným krédom je „Maľovať znamená žiť“ a on si ho neustále napĺňa.

Rudolf Rypák je rodák z kysuckej obce Čierne. Po skončení  štúdia na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave sa usadil v Piešťanoch. Svoj prirodzený výtvarný talent rozvíja samoštúdiom, v kurze pre dospelých v ZUŠ i v kurzoch na VŠVU  v ateliéroch kresby a maľby. Postupne sa zúčastňuje kolektívnych výstav, vystavuje  s trnavskými, trenčianskymi a moravskými výtvarníkmi, v krajských výtvarných súťažiach TRNAVSKÁ PALETA a VÝTVARNÉ SPEKTRUM získava ocenenia s postupom do celoslovenského kola.

Svojou spontánnou výpoveďou sa dostáva do výrazného povedomia kultúrnej verejnosti. Od roku 2018 je tiež členom Umeleckej besedy slovenskej.

Každý maliar má svoju veľkú tému a u Rudolfa Rypáka je to krajina rodných Kysúc, jedného z najkrajších regiónov Slovenska. Na pozadí zobrazovanej plenérie je vždy dominantný strom ako ikonografický prvok. Strom holý, bez lístia, sivý a tmavý driemajúci nad potokom v mokrom snehu, inde strom nostalgický s padajúcimi listami, potom sú to stromy mladé, v pestrom šate a kvete, no najčastejšie sú to brezy a briezky, dynamicky rozohrané v špachtľovo – štetcovo pastóznom prednese. Maliar suverénne ovláda výtvarné skratky, strieda i kombinuje expresívnu paletu farieb.  Upúta ho aj mestský interiér, mestská veduta. Priam impresionisticky zachytáva architektúru mesta, jedinečnú a momentálnu náladu zobrazovaného miesta. Vždy je plný tvorivého nepokoja a hľadania nových možností výtvarnej reči i žánru v postimpresionistickom štýle, sem možno priradiť jeho kvetinové zátišia.

A nebol by to on, keby jeho tvorivého ducha neoslovila abstrakcia. V týchto kompozíciách kladie dôraz na farbu a jej pôsobenie na emócie diváka. Monochrómna farebnosť, či dvoj, trojkombinácie nesú svoje výrazové kvality a expresívnosť.

V závere tohto krátkeho predstavenia tvorby oboch piešťanských výtvarníkov a ich tvorivého snaženia vyjadrujem prianie, aby táto výstava bola príjemným vstupom do kultúrneho leta a obohatením kultúrneho života Trnavy.

Mgr. Jozef  Švikruha

FOTOGALÉRIA Z VERNISÁŽE

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVY