KreaTiviTa 2021: Trnavské osvetové stredisko pozýva na výstavu chtelnických umelcov: drevorezbára Jána Lukačoviča a výtvarníka Rudolfa Pavelského

IMG_20210904_172535598

 Trnavské osvetové stredisko  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja slávnostne otvorí dňa 10. septembra 2021 o 17,00 h v Dome hudby M. Schneidera Trnavského výstavu chtelnických umelcov Jána Lukačoviča a Rudolfa Pavelského. Výstava je súčasťou projektu KreaTiviTa 2021, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

Ján Lukačovič sa narodil v Chtelnici, ale roky detstva a mladosti prežil v malebnom mestečku Pezinok. V dospelosti sa vrátil do rodného kraja, ktorý mu prirástol k srdcu a možno jeho krásy ho podnietili k umeleckej práci s drevom. Drevo sa stalo jeho trvalou záľubou. Ako sám vraví, práca s drevom ho napĺňa. V nej sa hľadá a nachádza. Používa prevažne drevo lipy, ale krásu kresby a farbu nachádza aj v hruške, orechu, dube či v iných druhoch. V jeho prácach nachádzame symbolické prepojenie človeka s prírodou. Strom – symbol prírody a aj drevo z neho v mnohých podobách aj formách nás sprevádza od kolísky až po hrob. Autor s citom pretvára túto neživú hmotu na artefakt s veľmi silným výrazom. Spôsobom opracovania dreva od hladkého po rôzne štruktúry, dosahuje v hre svetla a tieňa elegantné efekty, pri ktorých vidíme raz hebkosť pokožky, či mäkkosť tkaniny, alebo splývavosť vlasov. Precízne spracovanie harmonizuje s jeho citlivým kolorovaním. Rovnako dôležité ako technické spracovanie materiálu je obsahová náplň – to, čím nás chce tvorca osloviť. Jeho umelecké nazeranie na svet vidieť aj v tematike prác. Sú to reliéfy, väčšie i menšie plastiky, ktoré často tvoria celé tematické súbory. Každá postava či postavička má svoj výraz a pôsobí veľmi sugestívne.    Autor dokonale ovláda umenie zobraziť vnútorný svet človeka. Ján Lukačovič stál pri zrode spolku rezbárov SPOROFA v Bratislave.  V rámci združenia vystavoval svoje práce na mnohých výstavách, získal mnohé ocenenia v regionálnej súťaži Trnavská paleta, v krajskej súťaži Výtvarné spektrum a úspešne reprezentoval náš kraj na celoštátnych výstavách.

Rudolf Pavelský je rodák z Chtelnice, kde žije a tvorí. Už ako malého chlapca ho fascinovala príroda, ktorú rád zachytával vo svojich kresbách. Maľbe sa venuje od roku 1986. Veľkou školou a inšpiráciou sa pre neho stali diela Martina Benku, no hlavne obrazy ruského krajinára Ivana  Ivanoviča   Šiškina. Neskôr ho ovplyvnili práce domácich maliarov – Júliusa Oravského a Alojza Majerníka. Z výtvarných techník sa venuje olejomaľbe a maľbe akrylom. Tematicky sa naďalej necháva inšpirovať najmä svojou rodnou dedinou, jej okolím, prírodou a spomienkami z detstva. Rád stvárňuje nielen krajinu, ale tiež zátišia a kytice.

Obaja autori sú aktívni členovia Klubu piešťanských výtvarníkov  a taktiež členovia Klubu regionálneho umenia a histórie v Chtelnici (KRUH). Návštevníci Trnavského osvetového strediska majú možnosť vidieť výstavnú kolekciu, ktorú tvorí 29 drevených plastík a 25 olejomalieb, do 18. novembra 2021.

Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko

 

FOTOGALÉRIA Z VERNISÁŽE