KreaTiviTa 2021: Trnavské osvetové stredisko a  Dom umenia Piešťany pozýva na výstavu fotografií Romana Tibenského

13 R_Tibenský Pásikavec Cordulegaster heros

Trnavské osvetové stredisko  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Domom umenia Piešťany slávnostne otvorí dňa 5. 10. 2021 o 17,00 h výstavu fotografií piešťanského autora Romana Tibenského. Kurátorom výstavy je Martin Valo. Výstava je súčasťou projektu KreaTiviTa 2021, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia a taktiež súčasťou 23. ročníka česko-slovenského festivalu Piešťanské rendezvous.

Roman Tibenský sa venuje fotografii od roku 1989. Najskôr fotografoval iba motýle, ktoré sú jeho veľkou záľubou už od pätnástich rokov. Od roku 1988 je členom Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave. Dlhodobo externe spolupracuje so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, venuje sa inventarizačným výskumom motýľov a monitoruje určité druhy na Slovensku. Tibenský spojil vo svojich fotografiách výskum s vlastnou kreativitou. Nasnímaný svet hmyzu a motýľov nie je iba súčasť záberu, zachytáva detaily a podstatu, ktorú voľným okom nevidíme. Jeho fotografie sú prienikom do sveta „makrofotografie“.  

Pán Tibenský sa stal v roku 2009 členom Zväzu slovenských fotografov a od roku 2016 členom Slovenskej federácie fotografov FIAP. Medzi najvýznamnejšie ocenenia, ktoré získal patrí: 3. miesto v celoštátnej novinárskej súťaži Slovak Press Photo 2016 v kategórii príroda – samostatné fotografie, 2. miesto v celoštátnej postupovej súťaži amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2017, hlavná cena v súťaži Genius loci v roku 2017 ako aj Cena primátora mesta Bardejov na V. Salóne tvorivej fotografie členov Slovenskej federácie fotografov člena FIAP v roku 2020. Za viac ako tridsať rokov nafotil množstvo fotografií a prezentoval svoju tvorbu na výstavách doma i v zahraničí.

Kurátor Martin Valo sa o jeho tvorbe vyjadril: „Roman Tibenský je výborný obrazový dokumentarista. Objektom jeho záujmu je okrem prírody aj šport, zvlášť hokej. Ale rád pozoruje tiež kolobeh života, ľudí, ako a kde žili naši predkovia, aké hodnoty si ctili. Zaujímajú ho scenérie Piešťan, mesta, v ktorom žije a ktoré poskytuje momenty pre jeho vnímavé oči. V tom všetkom je prínos fotografa, často oceňovaného na súťažiach a prehliadkach.“ 

Výstavu fotografií „Život nie je čiernobiely, alebo…“ majú možnosť vidieť návštevníci Domu umenia v Piešťanoch do 7. novembra 2021. Do výstavnej kolekcie bolo zaradených dvadsaťsedem farebných a dvadsaťdeväť čiernobielych fotografií, na ktorých možno vidieť ako autor vníma okolitý svet a ako ho zobrazuje vo farbe a v odtieňoch čiernobielej, čo nám napovedá aj názov výstavy.

Mgr. Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko

 

KATALÓG

 

 

VERNISÁŽ