KreaTiviTa 2021: Jaroslav Áč – výber z tvorby

titul obr

2. 6. – 31. 8. 2021

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom sprístupnilo 2. júna 2021 v priestoroch TTSK autorskú výstavu olejomalieb Jaroslava Áča. 

Mgr. Jaroslav Áč sa venuje výtvarnému umeniu od roku 2002, kedy zaslal do regionálnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Trnavská paleta dva obrazy. Povzbudený prijatím a vystavením svojich olejomalieb, začal sa zapájať každoročne do súťaže. V  roku 2012 sa dostavili prvé úspechy v podobe získaných čestných uznaní a cien a ocenené výtvarné diela následne postupovali do krajských a celoštátnych kôl súťaže Výtvarné spektrum. Zintenzívnila sa aj výstavná aktivita Jaroslava Áča, ktorý  v roku 2014 prezentoval svoju tvorbu na Bratislavskom hrade, v roku  2018 mal dve autorské výstavy v Bratislave, ďalšie v Piešťanoch, Novej Bani a v Banskej Štiavnici. Charakteristické pre jeho diela je nielen zvládnutie maliarskej techniky, ale aj progres v registri tém, ktoré zobrazuje. Zo začiatku dominovala v jeho tvorbe krajinomaľba ako „portrét krajiny“ a krajinárske scenérie. V  ďalších rokoch  vytvoril  dva zaujímavé tematické celky o svetle v krajine a o vode. Výtvarné spracovanie oboch tém sú akýmsi výskumom, ktorý autora priviedol k výsledku – k syntéze, keď sa v jeho kompozíciách  objavujú  kúpajúce sa ženy v prírodnom prostredí s využitím poznatkov, získaných predchádzajúcim štúdiom svetla a vody. Ak by sme chceli Jaroslavovi Áčovi priradiť  prívlastok používaný v minulosti: krajinár, portrétista, maliar zátiší, figurálnych kompozícií, alebo aktov – nevyberieme si… v jeho tvorbe sa totiž nachádzajú všetky z menovaných tém, aj keď v rôznom rozsahu. Autor sám  hovorí, že má „záujem o vyjadrenie človeka“. Príkladom je množstvo portrétov a figurálnych kompozícií, ktoré  vytvoril  za ostatné dva roky. Vo výstavnej kolekcii, ktorú tvorí 51 olejomalieb, môžu návštevníci obdivovať i výtvarné diela s motívom kytíc, ktoré autor vytvoril v tomto roku.

Výstava „Jaroslav Áč – výber z tvorby“ je realizovaná v rámci projektu KreaTiviTa 2021, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia a návštevníci TTSK ju majú možnosť vidieť do 31. 8. 2021.

Milada Kotlebová, Trnavské osvetové stredisko

Jaroslav Áč

Narodil sa v Trnave v roku 1958.

Vo svojej tvorbe sa v minulosti venoval hlavne krajinomaľbe, snažiac sa zachytiť neprestajne sa meniacu slovenskú prírodu, s dôrazom na vzájomné harmonické pôsobenie svetla a všetkých jej súčastí.

V súčasnosti sú predmetom jeho tvorivého záujmu najmä figurálne kompozície a portréty, ktorých cieľom je zachytiť nielen fyzickú krásu, ale aj momentálne pocity a krásu vnútornú.

Tvorba a kontakt: www.art-ac.eu