KreaTiviTa 2020:
Silvia Vargová – výber z tvorby

TITULOK09

Tlačová správa

KreaTiviTa 2020: Silvia Vargová – výber z tvorby

  1. 2. – 30. 6. 2020

Úrad Trnavského samosprávneho kraja, II. poschodie, Starohájska 10, Trnava

            Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom sprístupnili v priestoroch úradu TTSK dňa 4. 2. 2020  autorskú výstavu výtvarných diel Silvie Vargovej „Výber z tvorby.” Výstava je súčasťou projektu „KreaTiviTa 2020″, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

              Pani Silvia Vargová vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Trnave, aprobáciu výtvarná výchova a matematika. Výtvarný odbor študovala v ateliéri  prof. Eugena Lehotského, ak. maliara. Zúčastňovala sa maliarskych sympózií pod vedením lektorov: Františka Juríka, ak. maliara, Vladimíra Kordoša, ak. maliara, Štefánie Ábelovej, ak. maliarky a Mariána Komáčeka, ak. maliara. Kurz smaltu a emailu absolvovala u PaedDr. Evy Plichtovej. Pani Vargová už viac ako 10 rokov prezentuje svoju tvorbu na súťažiach a výstavách neprofesionálnych výtvarníkov Trnavská paleta, kde je od začiatku odbornou porotou vysoko hodnotená a oceňovaná cenami a čestnými uznaniami. Svojimi olejomaľbami úspešne reprezentuje náš kraj na celoštátnej výstave Výtvarné spektrum. Vo svojej tvorbe sa venuje abstraktnej maľbe, snažiac sa zachytiť prírodu a figurálne kompozície  pocitovou abstrakciou, pričom z  jej diel cítiť silu expresívneho prejavu. Svoju tvorbu prezentovala na kolektívnych výstavách v priestoroch Bratislavského hradu, Trenčianskeho hradu, na MsÚ v Šali, v Kaštieli v Galante, v Dome kultúry v Turzovke a v Poľsku v meste Konskie.

Výstavu olejomalieb majú možnosť vidieť návštevníci úradu TTSK  do 30. 6. 2020.

                                                                                                Milada Kotlebová

FOTOGALÉRIA