KreaTiviTa 2020: Ján Bena – výber z tvorby

IMG_20210802_104252447

KreaTiviTa 2020: Ján Bena – výber z tvorby

3. 8. – 2. 11. 2021

Úrad Trnavského samosprávneho kraja, II. poschodie, Starohájska 10, Trnava

Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom sprístupnili v priestoroch úradu TTSK dňa 3. 8. 2021  autorskú výstavu výtvarných diel Jána Benu „Výber z tvorby.“ Výstava je súčasťou projektu „KreaTiviTa 2021“, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

Trnavčan Ing. Ján Bena sa výtvarnému umeniu venuje len niekoľko rokov. Autor hovorí: „Maľovanie je pre mňa únik z tohto 3D sveta do sveta bezrozmerného, sveta neobmedzenej fantázie. Rád používam metalické farby vytvárajúce zaujímavý efekt, vďaka ktorému má obraz inú atmosféru / náladu ráno a inú poobede, podľa toho ako na neho dopadá slnko/svetlo… , ako keby počas dňa trošku žil…“ Vo svojej tvorbe sa venuje abstraktnej maľbe a  plastickosť obrazov vytvára pomocou rôznych štruktúr. V kompozíciách využíva vo veľkej miere geometrické tvary a štylizované krajinárske i figurálne motívy ohraničené čiernymi líniami. Symetrickými kompozíciami, ktoré maľuje metalickými farbami sa usiluje o farebnú harmóniu. 

V roku 2018 sa zapojil do regionálnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Trnavská paleta, kde zaslal dve olejomaľby,  ktoré odborná porota kladne hodnotila a udelila p. Benovi cenu. Svojimi výtvarnými dielami úspešne reprezentoval náš región na krajskej výstave Výtvarné spektrum a taktiež získal ocenenie. V rokoch 2019 a 2020 bol opäť ocenený a získal Cenu Žitnoostrovského osvetového strediska. 

Výstavu výtvarných diel majú možnosť vidieť návštevníci úradu TTSK  do 2. 11. 2021.