Konzultácie diel k regionálnej súťaži Trnavský objektív 2024 / AMFO 2024

konzultacie-nahlad

Dňa 17. februára 2024 sa konali v Trnavskom osvetovom stredisku konzultácie diel k 54. ročníku regionálneho kola súťaže TRNAVSKÝ OBJEKTÍV 2024 / AMFO 2024 s umeleckou fotografkou a vysokoškolskou pedagogičkou Mgr. art. Lenkou Lindák Lukačovičovou, ArtD. z VŠVU v Bratislave.

Konzultácie pred súťažou realizujeme v zmysle propozícií 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024, vydaných Národným osvetovým centrom v Bratislave. Slúžia na motiváciu k zapojeniu sa do súťaže a na podporenie tvorivého procesu autorov. Konzultácie prebiehali vo forme voľnej debaty a dialógu v príjemnej, kreatívnej atmosfére pri kávičke.

Fotoamatéri, ktorí využili túto skvelú príležitosť sa dozvedeli všetko, čo treba zvládnuť pri výbere fotografií do súťaže, opodstatnenosť výberu, zachytenie správneho okamihu, formy zobrazenia, či technické zvládnutie fotografie, ale aj objasnenie kategórií diptych, cykly – seriály a experiment.