Jozefína Bíliková a Jaroslav Áč – výber z tvorby

vyber-tvorby

Jozefína Bíliková a Jaroslav Áč – výber z tvorby

4. 8. – 31. 10. 2023

Trnavské osvetové stredisko – Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2023 o 17,00 h slávnostne otvorí vo výstavnom priestore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského výstavu výtvarných diel Jozefíny Bílikovej a Jaroslava Áča.

Pani Jozefína Bíliková navštevovala v detstve Ľudovú školu umenia – výtvarný odbor u akad. sochára Josepha Jurču. V dospelosti sa už výtvarnému umeniu nevenovala. Prelomovým rokom sa stal rok 2006, kedy sa ako 53-ročná prihlásila na Univerzitu tretieho veku na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre, odbor Dejiny umenia a výtvarná tvorba. Vznikla tu skupina nadšencov, ktorí sa odvtedy každoročne zúčastňujú súkromných stretnutí v plenéri. Najskôr pod vedením PaedDr. Soni Hrivňákovej, PhD., neskôr pod vedením PhDr. Anny Jarmily Koprdovej, CSc. V tomto období sa začala zapájať do regionálnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Trnavská paleta, kde je od začiatku kladne hodnotená odbornou porotou a získala mnohé ocenenia. V jej tvorbe prevláda maľba akvarelom a jej nekonečnou inšpiráciou a témou je slovenská príroda, najmä flóra a taktiež architektúra mestská i vidiecka.

Sama autorka o sebe hovorí: „Chvíle so štetcom v ruke mi robia radosť. Je to  zvláštne stíšenie sa seba samej, kde človek  premedituje krásu a zároveň aj ťarchu toho, čo ho obklopuje.  To zhmotnené, ktoré z toho vzniká, potom žije svojím osobitným životom“. Okrem výtvarného umenia sa pani Bíliková venuje tkaniu a textilnej tvorbe. V roku 2013 získala titul Majsterka ľudovej umeleckej výroby za zručnosť, tvorivosť a precíznosť. Charakteristickými pre jej tvorbu sú geometrické a rastlinné motívy použité na obrusoch, obliečkach, vankúšoch, ktoré si sama navrhuje.

Mgr. Jaroslav Áč sa venuje výtvarnému umeniu od roku 2002, kedy zaslal do regionálnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Trnavská paleta dva obrazy. Povzbudený prijatím a vystavením svojich olejomalieb, začal sa zapájať každoročne do súťaže. V  roku 2012 sa dostavili prvé úspechy v podobe získaných čestných uznaní a cien a ocenené výtvarné diela následne postupovali do krajských a celoštátnych kôl súťaže Výtvarné spektrum. Zintenzívnila sa aj výstavná aktivita Jaroslava Áča, ktorý  v roku 2014 prezentoval svoju tvorbu na Bratislavskom hrade, v roku  2018 mal autorské výstavy v Bratislave, ďalšie v Piešťanoch, Novej Bani a v Banskej Štiavnici.

Charakteristické pre jeho diela je nielen zvládnutie maliarskej techniky, ale aj progres v registri tém, ktoré zobrazuje. Zo začiatku dominovala v jeho tvorbe krajinomaľba ako „portrét krajiny“ a krajinárske scenérie. V  ďalších rokoch  vytvoril  dva zaujímavé tematické celky o svetle v krajine a o vode. Výtvarné spracovanie oboch tém sú akýmsi výskumom, ktorý autora priviedol k výsledku – k syntéze, keď sa v jeho kompozíciách  objavujú  kúpajúce sa ženy v prírodnom prostredí s využitím poznatkov, získaných predchádzajúcim štúdiom svetla a vody.

Ak by sme chceli Jaroslavovi Áčovi priradiť  prívlastok používaný v minulosti: krajinár, portrétista, maliar zátiší, figurálnych kompozícií, alebo aktov – nevyberieme si… v jeho tvorbe sa totiž nachádzajú všetky z menovaných tém, aj keď v rôznom rozsahu. Autor sám  hovorí, že má „záujem o vyjadrenie človeka“. Príkladom je množstvo portrétov a figurálnych kompozícií, ktoré  vytvoril  za ostatné dva roky.

Výstavnú kolekciu, ktorú tvorí 87 výtvarných diel,  majú možnosť vidieť návštevníci Trnavského osvetového strediska do 31. 10. 2023.

FOTOGALÉRIA