Regionálne kolo Hollého pamätníka

Danka

VÝSLEDKY

Hollého pamätník Trnava – región 

Termín: 29. 3. 2023

Účasť: 16 recitátorov

Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave

Odborná porota pracovala v zložení: predseda: Ing. Janka Pelešová, členovia: Mgr. art. Roman Féder a PaedDr. Janette Gubricová, PhD. 

4.ktg. poézia

1.Barbora Rožnayová, ZUŠ M.S.T. TT, Amy Lowellová: Vzory 

2. Klára Dobšovičová, Gymn. J. H. TT, J. Prévert: Zelená Nádej postup do krajského k. 

3.Júlia Solčanyová, SZUŠ Gaudia TT, D. Hevier: Pohyblivý breh – montáž zo zbierky

3.Natália Pešková, STK DN TT, J. Prévert: Luna a noc, Kedysi, Šansón, Prostá ako dobrý deň

3.Sofia Michalčíková, SZUŠ Gaudia TT, J. Prévert: Človečenské svetlá

4. ktg. próza

1.Alexandra Hornáková, ZUŠ M.S.T. TT, Woody Alen: Intelektuálka na predaj 

2.Jozef Lukačovič, Gymn. J.H. TT, Karol Jančošek: Ordálie postup do krajského k.

5. ktg. próza

1.Martina Mareková, TT, TU, Etkar Keret: Nie celkom sama