Hollého pamätník 2021 – krajské kolo

HP obr 2021

VÝSLEDKY

krajskej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a dospelých Hollého pamätník 2021.

Termín: 23. – 24. september 2021

Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave

Účasť: 57 recitátorov

I.kategória prednesu poézie

predseda odbornej poroty: Ing. Janka Pelešová

členovia odbornej poroty: Mgr.Mária Gubiová, Mgr.art Petra Sabová

počet súťažiacich: 7

1. miesto/priamy postup: Ema Jurášová, Senica

2. miesto: Hana Dzurová, Šintava

3. miesto: Hanka Stachová, Trnava a Alexia Báňayová, Senica

 

 1. kategória prednesu prózy

predseda odbornej poroty: Mgr.art Roman Féder

členovia odbornej poroty: PaedDr.Janette Gubricová, PhD., doc.PaedDr.Barbora Kováčová, PhD.

počet súťažiacich: 8

1. miesto/priamy postup: Tomáš Novák, Trnava

2. miesto: Amélia Báňayová, Senica

3. miesto: Nikolas Kocúr, Dolný Lopašov a Lucia Gajarská, Hlohovec

 

 1. kategória prednesu poézie

predseda odbornej poroty: Ing. Janka Pelešová

členovia odbornej poroty: Mgr. Mária Gubiová, Mgr.art Petra Sabová

počet súťažiacich: 6

 1. miesto/priamy postup: Terézia Jurčacková, Hlohovec
 2. miesto: Sofia Staníková, Trnava

návrhy na postup: Sofia Staníková

 1. kategória prednesu prózy

predseda odbornej poroty: Mgr.art Roman Féder

členovia odbornej poroty: PaedDr.Janette Gubricová, PhD., doc.PaedDr.Barbora Kováčová, PhD.

počet súťažiacich: 6

 1. miesto/priamy postup: Jakub Valášek, Cerová
 2. miesto: Branislav Piovarči, Piešťany
 3. miesto: Mia Natália Novotná, Trnava a Sofia Sedláková, Sereď

návrhy na postup:

 1. kategória prednesu poézie

predseda odbornej poroty: Ing. Janka Pelešová

členovia odbornej poroty: Mgr.Mária Gubiová, Mgr.art Petra Sabová

počet súťažiacich: 9

 1. miesto/priamy postup: Lea Vagalová, Trnava
 2. miesto: Terézia Bajtošová, Trnava a Jakub Chovanec, Rakovice
 3. miesto: František Kollár, Hlohovec a Adela Vrbňáková, Gbely

návrhy na postup: Terézia Bajtošová

 1. kategória prednesu prózy

predseda odbornej poroty: Mgr.art Roman Féder

členovia odbornej poroty: PaedDr.Janette Gubricová, PhD., doc.PaedDr.Barbora Kováčová, PhD.

počet súťažiacich: 9

 1. miesto/priamy postup: Daniel Ostrovský, Kľačany
 2. miesto: Tereza Križanová, Trnava a Timea Trpíšková, Trnava
 3. miesto: Saskia Kollárová, Šamorín a Tamara Gablíková, Sereď

návrhy na postup: Tereza Križanová

 1. kategória prednesu poézie

predseda odbornej poroty: Mgr.art Martina Koval

členovia odbornej poroty: Ing. Janka Pelešová, Mgr.art Roman Féder

počet súťažiacich: 6

 1. miesto/priamy postup: Pavlína Praskačová, Senica
 2. miesto: Ema Mančíková, Sereď a Karin Kohútová, Trnava
 3. miesto: Soňa Babirátová, Trnava

návrhy na postup: Ema Mančíková

 1. kategória prednesu prózy

predseda odbornej poroty: Mgr.art Martina Koval

členovia odbornej poroty: Ing. Janka Pelešová, Mgr.art Roman Féder

počet súťažiacich: 4

 1. miesto/priamy postup: Alexandra Hornáková, Trnava
 2. miesto: Matúš Ondruška, Sereď
 3. miesto: Adriana Sojáková, Skalica
 1. kategória prednesu poézie

predseda odbornej poroty: Mgr.art Martina Koval

členovia odbornej poroty: Ing. Janka Pelešová, Mgr.art Roman Féder

počet súťažiacich: 1

 1. miesto/priamy postup: Terézia Pravdová, Trnava
 1. kategória prednesu prózy

predseda odbornej poroty: Mgr.art Martina Koval

členovia odbornej poroty: Ing. Janka Pelešová, Mgr.art Roman Féder

počet súťažiacich: 1

 1. miesto/priamy postup: Eva Daňová, Trnava