Hollého pamätník 2021 – regionálne kolo

Zdieľať na Facebooku
Zdieľať e-mailom

VÝSLEDKY

regionálne kolo Hollého pamätník 2021 

Termín: 15. 6. 2021

Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave

Prezenčnej formy sa zúčastnilo 10 recitátorov

Predseda odbornej poroty: Mgr.art. Roman Féder, členky poroty: PaedDr. Janette Gubricová, PhD. a Mgr. Blanka Blesáková

IV.kategória prednesu poézie:

1. miesto/priamy postup do krajského kola

Soňa Babirátová, Gymnázium Angely Merici TT, A.S. Puškin: Ženích

2.miesto s postupom do krajského kola

Karin Kohútová, ZUŠ M. Schneidera Trnavského TT, Janko Kráľ: Kríž a čiapka

IV.kategória prednesu prózy:

1.miesto/priamy postup do krajského kola

Alexandra Hornáková, ZUŠ M. Schneidera Trnavského TT, Ali Smith: Jeseň

2.miesto s postupom do krajského kola

Michaela Kotásková, Obchodná akadémia TT, Alena Sabuchová: O svätých

3.Saskia Likeová, STK Dušana Nebylu TT, Herman Hesse: Piktorová premena

3.Matúš Gálik, Gymnázium. Angely Merici. TT, W. Saroyan: Mladoženáč a otec

V.ktategória prednesu prózy:

1.miesto/priamy postup do krajského kola

Eva Daňová, Veterná 15, Trnava, Marek Vadas: Žiť svoj sen 

Oceneným recitátorom blahoželáme!