Hollého pamätník 2021 – okresné kolo

Holleho pamatnik titul obr

Výsledky okresného kola postupovej súťažnej prehliadky

Hollého pamätník.

Termín: 8. – 9. jún 2021

Miesto: Západoslovenské múzeum

 

Prezenčnej formy súťaže sa zúčastnilo 62 recitátorov

Predseda poroty: Ing. Janka Pelešová, členovia poroty: Mgr. art. Roman Féder a Mgr. Blanka Blesáková

I.kategória prednesu poézie:

Počet súťažiacich: 12

1.miesto/priamy postup do krajského kola

Hanka Stachová, ZŠ NSUT Trnava

2.miesto:

Nina Nosková, ZŠ Vančurová Trnava

Iva Fančovičová, ZŠ Modranka

3.miesto:

Michal Nvota, ZUŠ M. Schneidera Trnavského Trnava

I.kategória prednesu prózy:

Počet súťažiacich: 11

1.miesto/priamy postup do krajského kola

Timotej Sekera, ZŠ Modranka

Tomáš Novák, ZŠ A. Merici Trnava

3.miesto:

Dávid Gajdoš, ZŠ K. Mahra Trnava

Dália Šaškovičová, ZŠ NSUT Trnava

II.kategória prednesu poézie:

Počet súťažiacich: 8

1.miesto/priamy postup do krajského kola

Sofia Staníková, Gymnázium J.Hollého Trnava

2.miesto:

Natália Novotná, ZŠ A. Merici Trnava

3.miesto:

Adela Vadovičová, ZŠ A. Merici Trnava

II. kategória prednesu prózy:

Počet súťažiacich: 9

1.miesto/priamy postup do krajského kola

Mia Natália Novotná, ZUŠ M. Schneidera Trnavského TT

2.miesto:

Lenka Bučková, ZŠ J. Bottu Trnava

3.miesto:

Alexander Mihok, ZŠ Vančurová TT

Mária Dudášová, Gymnázium A. Merici Trnava

III. kategória prednesu poézie:

Počet súťažiacich: 9

1.miesto/priamy postup do krajského kola

Terézia Bajtošová, ZUŠ M. Schneidera Trnavského Trnava

Lea Vagalová, Gymnázium J. Hollého Trnava

2.miesto:

Noemi Novotná, Gymnázium A. Merici Trnava

3.miesto: 

Hanka Stúpalová, ZŠ Zavar

III. kategória prednesu prózy:

Počet súťažiacich: 13

1.miesto/priamy postup do krajského kola: 

Tereza Križanová, ZŠ J. Bottu Trnava

Mária Valentová, ZŠ Hrnčiarovce n/P

2.miesto s postupom do krajského kola:

Timea Trpíšková, ZUŠ M. Schneidera Trnavského Trnava

3.miesto:

Hana Partelová, ZŠ Spartakovská Trnava

Oceneným recitátorom blahoželáme. 

Hodnotiaca správa

Hollého pamätník okresné kolo  8. – 9. jún 2021 Západoslovenské múzeum Trnava

  1. kategória poézia

V súťaži recitovalo 12 recitátorov texty slovenských autorov. Je na škodu, že deti nesiahajú po náročnejších textoch a vyberajú si na prednes prevažne tie „ľúbivé a jednoduché“, ktoré síce nevyžadujú až takú náročnú prácu, ale v konečnom dôsledku ani neprinášajú umelecký zážitok.

Výborná dramaturgia (v spojení s poctivou recitátorskou prípravou a príjemným poslucháčskym zážitkom) vyniesla na stupne víťazov zaslúžene Hanku Stachovú (Janovic), Ivanu Fančovičovú (Rúfus), Ninu Noskovú (Ďuričová) a Michala Nvotu (J. Nvota).

  1. kategória próza

V súťaži recitovalo 11 recitátorov s pestrou dramaturgiou od R. Dahla, cez F. Simon, A. Tyszkovú, G. Rodariho a A. Lindgrenovú až po G. Futovú (našťastie len v jednom prípade). Rozmanití autori poslúžili deťom k rôznym prístupom aj výstupom ich tvorby.

Víťazi sa predviedli  veľmi kontrastnými prednesmi. Pokým Timotej Sekera ostal verný rebelstvu autorky a s veľkým nadhľadom (a vnútornou chuťou) nás zoznámil s Grázlikom Gabom, Tomáš Novák sa predviedol takmer dokonalo pripraveným a rozanalyzovaným Rodariho prednesom, až sa miestami akoby „ukolísal“ na vlnách svojho prístupu.

Ďalší ocenení  Dália Šaškovičová a Dávid Gajdoš nestačili na víťazov, ale s ich textami poctivo pracovali, využívali výrazové prostriedky a výsledok bol slušný.

  1. kategória poézia

V súťaži recitovalo 8 recitátorov s pestrou, opäť výlučne slovenskou, dramaturgiou. Úroveň tejto kategórie v porovnaní s tou prvou, bola nižšia.

Talentovaná Sofia Staníková s technicky i pocitovo pekne spracovanou Rúfusovou básňou Sestrička zvíťazila. S ďalšou pekne zvnútornenou Rúfusovou básňou sa na 2. mieste umiestnila (tiež talentovaná) Natália Novotná.  Medzi ostanými súťažiacim sa ešte trošku „zaskvela“ Adela Vadovičová (3. miesto).

  1. kategória próza

Aj v tejto kategórii platilo, že dobrá/ objavná dramaturgia je polovicou úspechu. Súťažilo v nej 9 recitátorov. Ocenení recitátori navyše poznali a využívali rôzne výrazové prostriedky, vystavali si text a tvorili atmosféru: Natália Novotná, Lenka Bučková, Alexander Mihok a Mária Dudášová.

3. kategória poézia

Súťažilo 9 recitátorov a možno ich rozdeliť na lepšie výkony (ocenení) a slabšie výkony (ostatní). Ruské poetky či poeti boli dobrou inšpiráciou i predlohou pre Leu Vagalovú, Teréziu Bajtošovú aj Noemi Novotnú, pričom prednesy oboch víťaziek boli (tak ako v 1. kategórii) veľmi kontrastné.

3. kategória próza

Súťažilo spolu 13 recitátorov.

A opäť bol rozdiel medzi ocenenými a neocenenými priepastný, či už vinou zlého výberu textu alebo nedokonalej interpretácie (možno v niektorých prípadoch  čiastočne zavinenej malými recitátorskými skúsenosťami).

Ocenené prednesy Terezy Križanovej, Márie Valentovej i Timey Trpíškovej možno považovať za vrchol súťažnej prehliadky.

V zásade možno konštatovať, že mnohým recitátorom chýba odborná príprava: vyberajú si nenáročných autorov, nevedia pracovať s textom, „recitujú“ a nerozprávajú príbehy, čarujú s dôrazom na nesprávnom mieste a nerozkrývajú významy, nedávajú si pozor na slovenčinu…

Na druhej strane počet zúčastnených súťažiacich je chvályhodný, deti ešte stále čítajú a chcú sa prejavovať verejne, počúvajú sa navzájom a snáď im účasť v súťažnej prehliadke dáva inšpiráciu pre budúcu prácu s umeleckým slovom.

Organizácia súťaže zo strany tímu z TOS (Trnavské osvetové stredisko) bola tento rok, ako býva už dlhodobo dobrým zvykom, perfektná.

BA, 9.6.2021

Ing. Janka Pelešová