Hollého pamätník 2021 – krajské kolo – aktuálne informácie

dezinf obr web

Trnavské osvetové stredisko sa pri organizovaní svojich podujatí riadi aktuálne platnými predpismi, Kultúrnym semaforom (KS) a Covid automatom, ktorý je priebežne aktualizovaný pre jednotlivé okresy SR. Vzhľadom k tomu, že okres Trnava sa od pondelka, 20. 9. 2021, posúva v Covid automate do oranžovej farby – stupeň ostražitosti, Trnavské osvetové stredisko pristupuje k organizácií podujatia v režime OTP (očkovaní/ testovaní/ prekonaný Covid).

Pre povinnosť monitorovať účastníkov podujatia pred vstupom do Západoslovenského múzea v Trnave (miesto krajského kola Hollého pamätník 23. – 24. 9. 2021), si preto, prosíme,  pripravte náležitosti k umožneniu vstupu v režime OTP – Green Pass s kompletným očkovaním, platný negatívny test nie starší ako 72 hodín v prípade RT-PCR alebo LAMP testu, alebo 48 hodinový od odberu v prípade antigénového testu, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID v rámci danej lehoty (180 dní). Táto povinnosť sa netýka účastníkov podujatia do 12 rokov.