Hollého pamätník 2021

Holleho pamatnik titul obr

Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko a centrá voľného času v regióne pripravujú postupovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie Hollého pamätník.

Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia MK SR a MŠ, vedy, výskumu a športu.

Termíny jednotlivých súťažných kôl sú tento rok posunuté. Viac informácií k realizácii školských kôl nájdete na webovej stránke TOS – osvetatt.sk v sekcii Propozície 2021. Prihlasovanie do súťaže je možné len prostredníctvom elektronického prihlasovania, ktoré je dostupné na https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov- kubin/ v sekcii chcem sa prihlásiť.

Recitátori I. – III. vekovej kategórie postupujú zo školských kôl do obvodných súťaží.

Organizátori školských kôl prihlasujú týchto recitátorov do obvodného kola súťaže Hollého pamätník prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/. Víťazov školských kôl prosíme nahlásiť do 12. mája 2021 (prihlasovanie v systéme je už spustené, do textovej prílohy sa prikladá text, ktorý môže byť odfotografovaný alebo naskenovaný).

Návod ako prihlásiť víťazných recitátorov zo školského do vyššieho kola súťaže nájdete vo videu na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=7Mk0NFAKe9s

Recitátori IV. vekovej kategórie postupujú zo školských kôl do regionálnej súťaže. Recitátori V. vekovej kategórie, recitačné kolektívy a divadlá poézie sa prihlasujú do regionálneho kola Hollého pamätníka. Stredné školy, príp. recitátori IV. vekovej kategórie, recitátori V. vekovej kategórie a kolektívy sa do regionálnej súťaže Hollého pamätník prihlasujú prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/ v termíne do 31. mája 2021.

Trnavské osvetové stredisko si vyhradzuje právo vykonať zmeny v súťaži v prípade neočakávanej situácie v súvislosti s pandémiou, o ktorých budú súťažiaci včas informovaní. Priebežne môžete sledovať webovú stránku Trnavského osvetového strediska, kde nájdete všetky aktuálne informácie.

V prípade nejasností kontaktujte Trnavské osvetové stredisko v Trnave, – Mgr. Daniela Polášová, tel. 033 5331935, 090341833, e-mail: polasova.dana@zupa-tt.sk

PROPOZÍCIE

Propozície k Hollého pamätníku 2021 nájdete na našej webovej stránke Trnavského osvetového strediska www.osvetatt.sk aj v oddelení PROPOZÍCIE.