Herecký divadelný workshop

skuska zblizsa

Rozvoj divadelných  zručností pre záujemcov z prostredia neprofesionálneho divadla

Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave pripravili divadelný workshop pre neprofesionálnych divadelníkov.

Cieľom projektu Rozvoj divadelných zručností pre záujemcov z prostredia neprofesionálneho divadla je ponúknuť odbornou otvorenosťou zvyšovanie kvality hereckej práce. Výsledkom projektu bude  zvýšená odborná úroveň v divadelnej oblasti. Hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznania v oblasti divadla. Výsledkom projektu budú získané cenné skúsenosti z oblasti neprofesionálneho divadla.

DIVADELNÝ WORKSHOP

Organizátori: Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko, Divadlo Jána Palárika v Trnave

Názov: Hľadanie autenticity hereckého prejavu na základe analýzy dramatického textu

Termín konania: 13. 11. 2021 od 10.00 h do 17.00 h a 14. 11. 2021 od 10.00 h  do 14.00 h

Miesto konania: Divadlo Jána Palárika v Trnave 

Odborný lektor: Mgr. art. Michal Jánoš, ArtD.

Termín uzávierky prihlášok (v prílohe) do 10. 11. 2021.

Základná charakteristika: 

Hľadanie autenticity hereckého prejavu na základe analýzy dramatického textu poskytuje náhľad všetkým neprofesionálnym divadelníkom do procesu tvorby postavy. Účastníci sa oboznámia so základom analýzy dramatického textu i s tým, ako aplikovať poznatky z analýzy postavy a zachovať si autenticitu a hereckú prirodzenosť. Tento proces bude prebiehať na základe konkrétnych cvičení, vďaka ktorým si budú môcť účastníci uvedomiť, ako zapojiť do svojho javiskového konania informácie nadobudnuté z analýzy a naučili sa ju vo svojej práci vedome a cielenejšie využívať. 

Účastníci si sebou prinesú perá, poznámkové bloky, pohodlné oblečenie, dobrú náladu a predovšetkým záujem o divadlo. Realizované v režime OTP.

Kontakt

Mgr. Daniela Polášová, odborná pracovníčka pre divadlo, Trnavské osvetové stredisko,

polasova.dana@zupa-tt.sk, 0903 418 337

 

PRIHLÁŠKA