Herecký divadelný workshop zrušený

jeden

Milí priatelia dramatického umenia,

oznamujeme vám, že divadelný workshop v Divadle Jána Palárika v Trnave v termíne 13. – 14. 11. 2021 „Hľadanie autenticity hereckého prejavu na základe analýzy dramatického textu“ sa RUŠÍ, z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených účastníkov.