Fotogaléria KreaTiviTa 2020: Štefánikov kraj – vernisáž výstavy fotografií Milana Marônka, foto: Karol Križan a Milan Marônek