Fotogaléria KreaTiviTa 2020: Štefánikov kraj - vernisáž výstavy fotografií Milana Marônka, foto: Karol Križan a Milan Marônek