Festival malých dychových hudieb

Festival MDH

Trnava 24. september 2020

Na nedeľu 4. októbra 2020 pripravilo Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom na dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského Festival malých dychových hudieb.  Na festivale budú svoje umenie prezentovať lokálne dychové orchestre, ktoré sa oduševnene venujú hudbe vo svojom voľnom čase.

Dychové hudby z regiónu Trnavy

Festivalom malých dychových hudieb chce Trnavské osvetové stredisko upriamiť pozornosť verejnosti v trnavskom regióne na bohatú tradíciu dychovej hudby, ktorá sa rozvinula na kvalitnú interpretačnú aj autorskú úroveň.

Program v nedeľu popoludní o 14:00 h otvorí dychová hudba Chtelničanka a po nej sa predstaví   dolnokrupanská dychová hudba Karpatská kapela. Modranka bude zastúpená dychovou hudbou Modrančanka a zo Šúroviec príde dychová hudba Šúrovanka. Svoje muzikantské umenie v žánri dychovej hudby ešte na festivale predvedú dychová hudba Verešvaranka z Červeníka a dychová hudba Hrnčarovani. 

Festival tradíciou

Na podujatí je každoročne priestor pre muzikantov na vypočutie si kolegov z iných orchestrov a tiež miestom priateľských stretnutí či už hudobníkov alebo návštevníkov. Festival malých dychových hudieb z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Festival sa stal tradíciou, je to už 12. ročník. V tomto roku sa prehliadka kvôli COVID-19 presunula z interiéru kultúrneho domu v Šúrovciach do exteriéru. Trnavské osvetové stredisko a Trnavský samosprávny kraj pozývajú nielen priaznivcov dychovej hudby na príjemné nedeľné hudobné popoludnie do historických priestorov dvora Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského.

Trnavské osvetové stredisko organizuje podujatia v rôznych oblastiach kultúry s cieľom sprístupňovať verejnosti ľudové tradície, umenie a poznatky a tiež s cieľom umožňovať verejnosti zmysluplne napĺňať jej voľný čas kultúrnymi aktivitami a tak napomáhať pri prevencii protispoločenských javov a drogových a iných závislostí s územnou pôsobnosťou v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec. Zriaďovateľom Trnavského osvetovéha strediska je Trnavský samosprávny kraj. 

Katarína Michalčíková