Festival malých dychových hudieb

FMDH-dychov2021-plagat

Vo dvore Trnavského osvetového strediska bude  Festival malých dychových hudieb

Na sobotu 4. septembra 2021 pripravilo Trnavské osvetové stredisko v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom vo dvore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského Festival malých dychových hudieb. Svoje umenie budú prezentovať lokálne dychové orchestre, ktoré sa oduševnene venujú hudbe vo svojom voľnom čase.

Dychové hudby z regiónu Trnavy

Festivalom malých dychových hudieb chce Trnavské osvetové stredisko upriamiť pozornosť verejnosti v trnavskom regióne na bohatú tradíciu dychovej hudby, ktorá sa rozvinula na kvalitnú interpretačnú aj autorskú úroveň.

Program v sobotu popoludní o 14.00 h otvorí dychová hudba Modrančanka, po nej sa predstavia Hrnčarovani, Dubovany budú zastúpené dychovou hudbou Dubovanka a zo Šúroviec príde účinkovať dychová hudba Šúrovanka. Svoje muzikantské umenie v žánri dychovej hudby ešte na festivale predvedú dychová hudba Verešvaranka z Červeníka a dychová hudba Rovina z Veľkých Kostolian. 

Festival tradíciou

Na podujatí je každoročne priestor pre muzikantov na vypočutie si kolegov z iných orchestrov a tiež miestom priateľských stretnutí či už hudobníkov alebo návštevníkov. Festival sa stal tradíciou, je to už 13. ročník. V tomto roku sa prehliadka pre COVID-19 presunula z interiéru kultúrneho domu v Šúrovciach do exteriéru Trnavského osvetového strediska v Trnave.

Trnavské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja srdečne pozývaja nielen priaznivcov dychovej hudby na príjemné sobotné hudobné popoludnie do historických priestorov dvora Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského ale i na prezentáciu vinárstva Víno Černý z Hlohovca, ktorá je súčasťou 18. ročníka Dňa vinných pivníc Trnava 2021.

Mgr. Daniela Polášová, Trnavské osvetové stredisko