Festival hudobného folklóru 2023

nahlad

Už túto sobotu 14.10.2023 o 14,00 hodine sa v kultúrnom dome v Špačinciach uskutoční Festival hudobného folklóru 2023. Ide o krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka 2023, ktoré je vrcholovým podujatím tohto druhu na Slovensku.

Na prehliadke sa predstavia ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a inštrumentalisti z celého Trnavského kraja. V kategórií ľudových hudieb diváci uvidia ľudové hudby Frendz bojs zo Skalice, citarový súbor Csillagfürt  z Veľkého Blahova a citarová skupina Dió héj zo Sládkovičova.

V speváckych skupinách o postup zabojujú: dedinská folklórna skupina Špačinčanka,  spevácka skupina Univerzitného folklórneho súboru Trnafčan, Ženy z Kočína, spevácka skupina Bročané z Brodského, mužská spevácka skupina Cimbora z Mierova, spevácka skupina Važina zo Šoporne, spevácky zbor Záhoráci – Smolinčané zo Smolinského, folklórna skupina Šulekovo a folklórna skupina Podhoranka z Kočína – Lančára.

V kategórii sólistov spevákov a inštrumentalistov sa dohromady predstaví desať súťažných vystúpení, v ktorých zaznie ľudová pieseň a spev z každého kúta Trnavskej župy. Súťažné vystúpenia budú hodnotiť odborníci z oblasti muzikológie, etnomuzikológie a folkloristiky, PhDr. Hana Kyseľová, Mgr. Samuel Smetana a Mgr. Peter Obuch, PhD.

Hlavným cieľom tejto súťaže je aktivizovať interpretov a priaznivcov hudobného folklóru k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a interpretovali hudobný materiál s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových a interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby územia Slovenska. Víťazi krajského kola postúpia na celoštátnu prehliadku Vidiečanova Habovka 2023, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. – 19. 11. 2023  v Habovke.

Vyhlasovateľom súťaže, odborným garantom a hlavným partnerom  je Národné osvetové centrum v Bratislave. Organizátorom krajskej súťaže Festival hudobného folklóru 2023 je Trnavské osvetové stredisko, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci s obcou Špačince.